Nominerade till Östergötlands arkitekturpris 2021

Publicerad: 2021-12-09

Här är de tre nominerade projekten till Östergötlands arkitekturpris 2021.

Sandbyhovshallen, Norrköping

Juryn nominerar projektet med följande motivering:

Sandbyhovshallen innehåller en fullstor sporthall och en fritidsgård. Byggnaden är ett till synes anspråkslöst svar på behov och funktion, men ger sig snart tillkänna som en sällsynt väl formgiven och planerad byggnad. I såväl planlösning som materialval visar arkitekten prov på stor inlevelse och insikt, till exempel att den långa korridorens fönsterpartier inte bara ger dagsljus utan också en känsla av trygghet. Materialen invändigt är valda utifrån att klara det slitage som verksamheten medför. Både exteriört och interiört är detaljeringen väldigt bra och byggnaden har utförts med genomgående hög kvalitet.

Juryns motivering

  • Arkitekt: Arqly (f.d. Arkitektgruppen GKAK), David Koolmeister (UA), Lena Josefsson, Love Frisendahl.
  • Byggherre: Norrevo, Mikael Lundström
  • Byggentreprenör: Sefab, Anders Arrelid, Robin Svensson, Christer Rosander.

Kv Alfabetet, Linköping

Juryn nominerar projektet med följande motivering:

En byggnad från 1957 har här revitaliserats med varsam om- och tillbyggnad. Den nya entréfasaden i koppar har kongenialt utformats för att ge huset en öppnare, mer inbjudande karaktär. Med några års patina kommer tilläggen i koppar också upplevas än mer självklara. Projektet övertygar såväl exteriört som interiört och är väl genomfört med smarta och vackra lösningar. Slipade betonggolv och synliga installationer i kombination med varma naturmaterial och ett för hela huset gemensamt belysningsprogram, bidrar både till att framhäva detaljer och att skapa en trivsam helhet. Ombyggnaden av trapphuset är särskilt imponerande, där gränsen mellan nytt och gammalt är närmast osynlig.

Juryns motivering

  • Arkitekter: White Arkitekter AB, Plan 100, 200 samt plan 400, trapphus och utvändig mark, Camilla Smedeus (UA), Anna-Karin Salovaara, Victoria Wang, Ingrid Ehrnebo, Linnéa Zenkert (UA landskap), Elding Oscarson Arkitekter AB, Plan 300 samt entréfasad, Jonas Elding & Johan Oscarson (UA), Gustaf Karlsson.
  • Byggherre: Mannersons Fastighets AB, Carl-Fredrik Grönhagen, Christian Carlsson.
  • Byggentreprenör: Stångebro Bygg AB, Andreas Danielsson.

Kv Eddan och Emblan, Linköping

Juryn nominerar projektet med följande motivering:

De två nya kvarteren har tillkommit genom en lång process som inleddes med parallella uppdrag om parkeringshus/bostäder 2005 och därefter ändrat innehåll och inriktning ett flertal gånger. Den nya bebyggelsen har funnit en form som stadsbyggnadsmässigt förstärker karaktären av innerstad. Två tydligt definierade bostadskvarter som gestaltats med inspiration från, och med stor hänsyn till, omgivande gator och byggnader. Projektet är inte bara väl gestaltat som stadsbyggnadsidé utan har också genomförts med imponerande hög byggnadskvalitet och fokus på kvarteren som helhet. Byggherren har på ett föredömligt sätt låtit kvalitet och långsiktighet prägla processen, bland annat genom att ursprungsarkitekten fått medverka som rådgivare under hela byggnationen.

Juryns motivering

  • Arkitekt: Tengbomgruppen AB, Jan Izikowitz (UA), Anders Fägner, Viktor Olsson, Martin Karlsson, Gunilla Gombrii (UA landskap).
  • Byggherre: AB Stångåstaden, Mats Persson, Jonas Våtz.
  • Byggentreprenör: ED Bygg Sverige AB, Henrik Arnell, Daniel Larsson.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter