Brf. Kajutan. Foto: Anders Fredriksén.

Nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2021

Publicerad: 2020-12-20

Nu är det klart vilka projekt som är nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2021.

Annex till Vallaskolan, Sala

Vallaskolan i Sala.
Vallaskolan i Sala.

Motivering:

”I Sala har den gamla Vallaskolan, från sekelskiftet i vacker tegelarkitektur, kompletterats med en ny byggnad. Ett annex för låg- och mellanstadiet. Den nya skolbyggnaden, i tre våningar, är placerad inne på gården med hänsyn till den övriga skolan.

Fasaderna är beklädda med tegel som stämmer bra med traditionen. En trevlig detalj är inslag av guldglaserade tegelstenar.

Stommen och även inredningen är i huvudsak av trä vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Färgsättningen är genomtänkt med inspiration från Salas naturområden. Tillsammans med alla textilier ger det en ombonad känsla.

Den nya skolbyggnaden ett lyckat exempel på arkitektur med en genomtänkt helhet. Från medveten placering till fina detaljer. Detta projekt har sådana kvalitéer att det bör belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekt: Archus
Uppdragsgivare: Sala Kommun och Byggpartner i Dalarna AB

Brf. Kajutan, kv. Kaparen, Öster Mälarstrand, Västerås

Brf. Kajutan. Foto: Anders Fredriksén.
Brf. Kajutan. Foto: Anders Fredriksén.

Motivering:

”Öster Mälarstrand har begåvats med en mängd byggnader med höga arkitektoniska kvalitéer. Mot den gamla kolhamnen ligger tre bostadsbyggnader som vid första anblicken inte gör så mycket väsen av sig. Att passera dessa byggnader utan att förundras går dock inte. Utformning av hus och plats andas något speciellt. Här ytterst mot Mälaren är förutsättningarna unika. Denna tillgång har tagits väl tillvara. Fönster, balkonger, burspråk och loggior är placerade på ett lekfullt sätt på fasaderna och orienterade mot vattnet. Fasaderna, av trä och blänkande plåt, är i ett första intryck tveksamt. Plåt är ju kallt och billigt men vid närmare studie visar det sig att plåten är både veckad och perforerad. Gestaltningen fortsätter att gäcka och fascinera. Här finns till exempel en takteras på ett av husen, tillgänglig för de boende, med en märklig överbyggnad. En enorm solpanel står här på ett stativ av limträ. Här finns också ett inglasat rum för gemensamma träffar. Sammantaget har detta projekt sådana kvalitéer att det bör belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekt: Archus
Uppdragsgivare: Peab Bostad

Fördjupad översiktsplan, Sätra, Västerås

Vattentorget, Sätra, Västerås.
Vattentorget, Sätra, Västerås.

Motivering:

”Med planen för den nya stadsdelen Sätra vill Västerås stad bidra till en hållbar stadsutveckling. På nuvarande odlingsmark i stadens norra del är den nya stadsdelen tänkt att ligga. Den beskrivs i planen som en modern version av den klassiska trädgårdsstaden. Byggnader och platser planeras med ett mått av flexibilitet och föränderlighet så att de enkelt kan anpassas efter framtida behov. Ny teknik såsom plusenergihus, lågtempererad fjärrvärme och solpaneler ska hålla nere klimatavtrycket.

Ambitionen finns att underlätta val av gång, cykel eller snabb kollektivtrafik framför bilen. Stadsodling, system för delnings-ekonomi och rekreativ natur är integrerade delar i den föreslagna stadsmiljön. Allt för att stödja en hållbar livsstil. Sammantaget är den fördjupade översiktsplanen för Sätra ett ambitiöst steg för en hållbarare utveckling och bör belönas med ett arkitekturpris.

Arkitekt: Stadsbyggnadsförvaltningen I samarbete med Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB

Beställare: Västerås stad

Lögarängsbadet, Västerås

Lögarängsbadet, Västerås.
Lögarängsbadet, Västerås.

Motivering:

”Lögarängsbadet har fått en ny badanläggning. Från början var denna ett utomhusbad med bland annat en stor utomhusbassäng och några mindre. Senare, på 1980-talet ”takades femtiometersbassängen in” och detta ”provisoriska” badhus fungerade hyggligt i många år. Nu är denna byggnad och bassäng borta! Ett nytt badhus är uppfört strax väster om där det gamla ”provisoriet” stod. En lång badartradition får på så sätt sin fortsättning på platsen. Det nya badhuset och det omgestaltade utebadet blir ett viktigt inslag i det rekreationsstråk som succesivt förbättras efter Mälarstranden.Badhuset är ny modernistiskt. Stilrent med stora skärmtak och fönsterpartier, ljusa putsade fasader med inslag av träpanel. Entréplatsen, med ett omsorgsfullt utformat tak för cyklar, är generöst tilltagen och bjuder in besökaren till en öppen och ljus entré. Genom stora fönsterpartier möter vi här en magnifik utsikt över Mälaren.

Den nya simhallen innehåller en femtiometersbassäng precis som den gamla men har också många andra faciliteter som saknades i det gamla ”provisoriet”. Bland annat kan djupet förändras i en av bassängerna och här finns också en separat bassäng med hopptorn. Det nya Lögarängsbadet upplevs lättillgängligt och användbart. Generös genomsiktlighet, intressanta utblickar och spännande offentlig konst förstärker upplevelsen. Detta inbjudande ”badplats” bör uppmärksammas och belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Uppdragsgivare: Västerås Stad

Vågholmen, Öster Mälarstrand, Västerås

Vågholmen, Öster Mälarstrand, Västerås.
Vågholmen, Öster Mälarstrand, Västerås.

Motivering:

”Muddermassorna från farleden i Mälaren har nu blivit en ny offentlig plats utanför Öster Mälarstrand. Massorna har återanvänts och formats till en halvö med bland annat angöring för Elbafärjan. På landsidan har en biotop skapats för musslor, som fått flytta hit från den muddrade farleden. Allt hålls på plats tack vare träspont och sten.

Här har nu alla västeråsare fått en ny lättillgänglig vattenkontakt. Den marina karaktären förstärks av bryggdäcken. De är tillgängliga för rörelsehindrade och möjliga att fiska ifrån. Här finns också ett utegym samt olika former av sittplatser som inbjuder till solbad och umgänge. Utsikten över Mälaren mot staden inbjuder till meditation mellan aktivitet och vila.
Denna första ”vågholme” ger lä för nya pirar och nya djupa båtplatser. På sikt är tanken att tre vågholmar till skall skapas. De skall ge förutsättningar för ännu fler båtplatser och ytterligare rekreationsmöjligheter för västeråsarna.

Här har flera utmaningar fått en gemensam lösning tack vare kreativt tänkande – planering, gestaltning och samverkan när den är som bäst. Det bör belönas med ett arkitekturpris.”

Nu är det klart vilka projekt som är nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2021.

Annex till Vallaskolan, Sala

Vallaskolan i Sala.
Vallaskolan i Sala.

Motivering:

”I Sala har den gamla Vallaskolan, från sekelskiftet i vacker tegelarkitektur, kompletterats med en ny byggnad. Ett annex för låg- och mellanstadiet. Den nya skolbyggnaden, i tre våningar, är placerad inne på gården med hänsyn till den övriga skolan.

Fasaderna är beklädda med tegel som stämmer bra med traditionen. En trevlig detalj är inslag av guldglaserade tegelstenar.

Stommen och även inredningen är i huvudsak av trä vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Färgsättningen är genomtänkt med inspiration från Salas naturområden. Tillsammans med alla textilier ger det en ombonad känsla.

Den nya skolbyggnaden ett lyckat exempel på arkitektur med en genomtänkt helhet. Från medveten placering till fina detaljer. Detta projekt har sådana kvalitéer att det bör belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekt: Archus
Uppdragsgivare: Sala Kommun och Byggpartner i Dalarna AB

Brf. Kajutan, kv. Kaparen, Öster Mälarstrand, Västerås

Brf. Kajutan. Foto: Anders Fredriksén.
Brf. Kajutan. Foto: Anders Fredriksén.

Motivering:

”Öster Mälarstrand har begåvats med en mängd byggnader med höga arkitektoniska kvalitéer. Mot den gamla kolhamnen ligger tre bostadsbyggnader som vid första anblicken inte gör så mycket väsen av sig. Att passera dessa byggnader utan att förundras går dock inte. Utformning av hus och plats andas något speciellt. Här ytterst mot Mälaren är förutsättningarna unika. Denna tillgång har tagits väl tillvara. Fönster, balkonger, burspråk och loggior är placerade på ett lekfullt sätt på fasaderna och orienterade mot vattnet. Fasaderna, av trä och blänkande plåt, är i ett första intryck tveksamt. Plåt är ju kallt och billigt men vid närmare studie visar det sig att plåten är både veckad och perforerad. Gestaltningen fortsätter att gäcka och fascinera. Här finns till exempel en takteras på ett av husen, tillgänglig för de boende, med en märklig överbyggnad. En enorm solpanel står här på ett stativ av limträ. Här finns också ett inglasat rum för gemensamma träffar. Sammantaget har detta projekt sådana kvalitéer att det bör belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekt: Archus
Uppdragsgivare: Peab Bostad

Fördjupad översiktsplan, Sätra, Västerås

Vattentorget, Sätra, Västerås.
Vattentorget, Sätra, Västerås.

Motivering:

”Med planen för den nya stadsdelen Sätra vill Västerås stad bidra till en hållbar stadsutveckling. På nuvarande odlingsmark i stadens norra del är den nya stadsdelen tänkt att ligga. Den beskrivs i planen som en modern version av den klassiska trädgårdsstaden. Byggnader och platser planeras med ett mått av flexibilitet och föränderlighet så att de enkelt kan anpassas efter framtida behov. Ny teknik såsom plusenergihus, lågtempererad fjärrvärme och solpaneler ska hålla nere klimatavtrycket.

Ambitionen finns att underlätta val av gång, cykel eller snabb kollektivtrafik framför bilen. Stadsodling, system för delnings-ekonomi och rekreativ natur är integrerade delar i den föreslagna stadsmiljön. Allt för att stödja en hållbar livsstil. Sammantaget är den fördjupade översiktsplanen för Sätra ett ambitiöst steg för en hållbarare utveckling och bör belönas med ett arkitekturpris.

Arkitekt: Stadsbyggnadsförvaltningen I samarbete med Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB

Beställare: Västerås stad

Lögarängsbadet, Västerås

Lögarängsbadet, Västerås.
Lögarängsbadet, Västerås.

Motivering:

”Lögarängsbadet har fått en ny badanläggning. Från början var denna ett utomhusbad med bland annat en stor utomhusbassäng och några mindre. Senare, på 1980-talet ”takades femtiometersbassängen in” och detta ”provisoriska” badhus fungerade hyggligt i många år. Nu är denna byggnad och bassäng borta! Ett nytt badhus är uppfört strax väster om där det gamla ”provisoriet” stod. En lång badartradition får på så sätt sin fortsättning på platsen. Det nya badhuset och det omgestaltade utebadet blir ett viktigt inslag i det rekreationsstråk som succesivt förbättras efter Mälarstranden.Badhuset är ny modernistiskt. Stilrent med stora skärmtak och fönsterpartier, ljusa putsade fasader med inslag av träpanel. Entréplatsen, med ett omsorgsfullt utformat tak för cyklar, är generöst tilltagen och bjuder in besökaren till en öppen och ljus entré. Genom stora fönsterpartier möter vi här en magnifik utsikt över Mälaren.

Den nya simhallen innehåller en femtiometersbassäng precis som den gamla men har också många andra faciliteter som saknades i det gamla ”provisoriet”. Bland annat kan djupet förändras i en av bassängerna och här finns också en separat bassäng med hopptorn. Det nya Lögarängsbadet upplevs lättillgängligt och användbart. Generös genomsiktlighet, intressanta utblickar och spännande offentlig konst förstärker upplevelsen. Detta inbjudande ”badplats” bör uppmärksammas och belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekt: Liljewall Arkitekter
Uppdragsgivare: Västerås Stad

Vågholmen, Öster Mälarstrand, Västerås

Vågholmen, Öster Mälarstrand, Västerås.
Vågholmen, Öster Mälarstrand, Västerås.

Motivering:

”Muddermassorna från farleden i Mälaren har nu blivit en ny offentlig plats utanför Öster Mälarstrand. Massorna har återanvänts och formats till en halvö med bland annat angöring för Elbafärjan. På landsidan har en biotop skapats för musslor, som fått flytta hit från den muddrade farleden. Allt hålls på plats tack vare träspont och sten.

Här har nu alla västeråsare fått en ny lättillgänglig vattenkontakt. Den marina karaktären förstärks av bryggdäcken. De är tillgängliga för rörelsehindrade och möjliga att fiska ifrån. Här finns också ett utegym samt olika former av sittplatser som inbjuder till solbad och umgänge. Utsikten över Mälaren mot staden inbjuder till meditation mellan aktivitet och vila.
Denna första ”vågholme” ger lä för nya pirar och nya djupa båtplatser. På sikt är tanken att tre vågholmar till skall skapas. De skall ge förutsättningar för ännu fler båtplatser och ytterligare rekreationsmöjligheter för västeråsarna.

Här har flera utmaningar fått en gemensam lösning tack vare kreativt tänkande – planering, gestaltning och samverkan när den är som bäst. Det bör belönas med ett arkitekturpris.”

Arkitekt: Mälark AB
Uppdragsgivare: Västerås stad

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024
Västmanland

Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024

Fredriksbergsbadet i Västerås vinner 2024 års Arkitekturpris i Västmanland. Det tillkännagavs vid Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 8 april 2024.
Publicerad: