Lyft blicken politiker

Publicerad: 2022-08-31

Politikerna behöver lyfta blicken och ge samhällsbyggnadsbranschen verktyg att fortsätta klimatomställningen. De menar förbundsdirektör Tobias Olsson, som medverkar i Svenska Dagbladets bilaga Framtidens bygg- & fastighetsutveckling.

I valrörelsen trumfar kortsiktiga plånboksbidrag de nödvändiga, långsiktiga besluten för att bygga ett hållbart samhälle. Politikerna behöver lyfta blicken och ge samhällsbyggnadsbranschen verktyg att fortsätta klimatomställningen.

Vår bransch får alltfler miljöpionjärer, som skapar ekologiska pilotprojekt. Men nytänkarna får inte tillräcklig draghjälp från politikerna. De lägger ribban alltför lågt för att kommande generationer ska ha bra livsbetingelser. För att vi ska nå miljömålen måste hela samhällsbyggnadsbranschen hoppa på klimattåget och pionjärprojekten bli standard. Det kräver modiga politiska beslut som är både morot och piska.

Det är ett bra verktyg men lagen är tandlös eftersom den bara kräver beräkning av utsläppen, inte begränsning av dem. Kraftfulla gränsvärden måste införas omedelbart.

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Vi i fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter ser två områden där politiker kan göra skillnad: Dels skärpta klimatdeklarationer, dels nya incitament och lagkrav som styr mot återbruk.

Lagen om klimatdeklarationer trädde i kraft den 1 januari och innebär att byggherren behöver upprätta en klimatdeklaration hos Boverket. Det är ett bra verktyg men lagen är tandlös eftersom den bara kräver beräkning av utsläppen, inte begränsning av dem. Kraftfulla gränsvärden måste införas omedelbart. Vi kräver också att lagen omfattar ombyggnad, tillbyggnad, rivning, markarbeten och utemiljöer liksom hela byggnaden och dess livscykel.

En cirkulär ekonomi i vår bransch, där återbruk får ett värde och avfall ett pris, är nästa område där politikerna ska våga skapa förutsättningarna. Vi vill se incitament och regler som styr mot återbruk av byggmaterial och befintliga byggnader och som missgynnar rivning och slöseri med material. Att ställa om till cirkularitet handlar om klimat och livsmiljö, men också om konkurrensfördelar för företagen och ökad sysselsättning.

Politiker, dags att lämna 1900-talets fossila parentes och börja ifrågasätta resurs- och klimatbelastande nyproduktion. Lyft blicken från opinionssiffrorna och våga ta obekväma men nödvändiga beslut.

Tobias Olsson
Förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Hot eller möjlighet? Om hur AI förändrar arkitekters arbete
Sveriges Arkitekter i media

Hot eller möjlighet? Om hur AI förändrar arkitekters arbete

Kommer artificiell intelligens i framtiden rita avancerade byggnader på ingen tid alls? Kommer arkitekter över huvud taget att behövas? Om detta resonerar bland annat Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson i en artikel i Dagens Nyheter.
Publicerad:
Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan
Så tycker vi

Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Skolverkets remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Publicerad:
Debatt – Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken
Så tycker vi

Debatt – Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i stäv med professionernas yrkesetik – förslaget hör inte hemma i svensk demokrati. Det skriver Saco i en debattartikel som även sveriges Arkitekters ordförande har undertecknat.
Publicerad: