Lyft blicken politiker

Publicerad: 2022-08-31

Politikerna behöver lyfta blicken och ge samhällsbyggnadsbranschen verktyg att fortsätta klimatomställningen. De menar förbundsdirektör Tobias Olsson, som medverkar i Svenska Dagbladets bilaga Framtidens bygg- & fastighetsutveckling.

I valrörelsen trumfar kortsiktiga plånboksbidrag de nödvändiga, långsiktiga besluten för att bygga ett hållbart samhälle. Politikerna behöver lyfta blicken och ge samhällsbyggnadsbranschen verktyg att fortsätta klimatomställningen.

Vår bransch får alltfler miljöpionjärer, som skapar ekologiska pilotprojekt. Men nytänkarna får inte tillräcklig draghjälp från politikerna. De lägger ribban alltför lågt för att kommande generationer ska ha bra livsbetingelser. För att vi ska nå miljömålen måste hela samhällsbyggnadsbranschen hoppa på klimattåget och pionjärprojekten bli standard. Det kräver modiga politiska beslut som är både morot och piska.

Det är ett bra verktyg men lagen är tandlös eftersom den bara kräver beräkning av utsläppen, inte begränsning av dem. Kraftfulla gränsvärden måste införas omedelbart.

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Vi i fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter ser två områden där politiker kan göra skillnad: Dels skärpta klimatdeklarationer, dels nya incitament och lagkrav som styr mot återbruk.

Lagen om klimatdeklarationer trädde i kraft den 1 januari och innebär att byggherren behöver upprätta en klimatdeklaration hos Boverket. Det är ett bra verktyg men lagen är tandlös eftersom den bara kräver beräkning av utsläppen, inte begränsning av dem. Kraftfulla gränsvärden måste införas omedelbart. Vi kräver också att lagen omfattar ombyggnad, tillbyggnad, rivning, markarbeten och utemiljöer liksom hela byggnaden och dess livscykel.

En cirkulär ekonomi i vår bransch, där återbruk får ett värde och avfall ett pris, är nästa område där politikerna ska våga skapa förutsättningarna. Vi vill se incitament och regler som styr mot återbruk av byggmaterial och befintliga byggnader och som missgynnar rivning och slöseri med material. Att ställa om till cirkularitet handlar om klimat och livsmiljö, men också om konkurrensfördelar för företagen och ökad sysselsättning.

Politiker, dags att lämna 1900-talets fossila parentes och börja ifrågasätta resurs- och klimatbelastande nyproduktion. Lyft blicken från opinionssiffrorna och våga ta obekväma men nödvändiga beslut.

Tobias Olsson
Förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar
Yttranden och remissvar

Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).
Publicerad:
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad:
Återuppbyggnad av Ukraina – medan kriget pågår
Sveriges Arkitekter i media

Återuppbyggnad av Ukraina – medan kriget pågår

TV 4 uppmärksammade Sveriges Arkitekters projekt med fokus på återuppbyggnad av Ukraina. Samordnare Pehr Mikael Sällström berättade om planerna och finansieringen av ett framtida Ukraina och vad som krävs för att hoppet ska leva.
Publicerad: