Lyft blicken politiker

Publicerad: 2022-08-31

Politikerna behöver lyfta blicken och ge samhällsbyggnadsbranschen verktyg att fortsätta klimatomställningen. De menar förbundsdirektör Tobias Olsson, som medverkar i Svenska Dagbladets bilaga Framtidens bygg- & fastighetsutveckling.

I valrörelsen trumfar kortsiktiga plånboksbidrag de nödvändiga, långsiktiga besluten för att bygga ett hållbart samhälle. Politikerna behöver lyfta blicken och ge samhällsbyggnadsbranschen verktyg att fortsätta klimatomställningen.

Vår bransch får alltfler miljöpionjärer, som skapar ekologiska pilotprojekt. Men nytänkarna får inte tillräcklig draghjälp från politikerna. De lägger ribban alltför lågt för att kommande generationer ska ha bra livsbetingelser. För att vi ska nå miljömålen måste hela samhällsbyggnadsbranschen hoppa på klimattåget och pionjärprojekten bli standard. Det kräver modiga politiska beslut som är både morot och piska.

Det är ett bra verktyg men lagen är tandlös eftersom den bara kräver beräkning av utsläppen, inte begränsning av dem. Kraftfulla gränsvärden måste införas omedelbart.

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Vi i fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter ser två områden där politiker kan göra skillnad: Dels skärpta klimatdeklarationer, dels nya incitament och lagkrav som styr mot återbruk.

Lagen om klimatdeklarationer trädde i kraft den 1 januari och innebär att byggherren behöver upprätta en klimatdeklaration hos Boverket. Det är ett bra verktyg men lagen är tandlös eftersom den bara kräver beräkning av utsläppen, inte begränsning av dem. Kraftfulla gränsvärden måste införas omedelbart. Vi kräver också att lagen omfattar ombyggnad, tillbyggnad, rivning, markarbeten och utemiljöer liksom hela byggnaden och dess livscykel.

En cirkulär ekonomi i vår bransch, där återbruk får ett värde och avfall ett pris, är nästa område där politikerna ska våga skapa förutsättningarna. Vi vill se incitament och regler som styr mot återbruk av byggmaterial och befintliga byggnader och som missgynnar rivning och slöseri med material. Att ställa om till cirkularitet handlar om klimat och livsmiljö, men också om konkurrensfördelar för företagen och ökad sysselsättning.

Politiker, dags att lämna 1900-talets fossila parentes och börja ifrågasätta resurs- och klimatbelastande nyproduktion. Lyft blicken från opinionssiffrorna och våga ta obekväma men nödvändiga beslut.

Tobias Olsson
Förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Arbetslösa arkitekter känner sig kastade åt vargarna
Sveriges Arkitekter i media

Arbetslösa arkitekter känner sig kastade åt vargarna

En pressad ekonomi och byggsektor skapar huvudvärk för nya arkitekter som startar karriären i arbetslöshet. Och branschen spår ingen ljusning i närtid. Det skriver DN i en artikel där fyra nyexaminerade arkitekter berättar om livet efter examen.
Publicerad:
Kraftig ökning av konkurser
Sveriges Arkitekter i media

Kraftig ökning av konkurser

SVT:s Kulturnytt uppmärksammar konkurserna inom kultursektorn har ökat kraftigt 2023. För arkitektur har antalet mer än fyrfaldigats mellan 2022 och 2023. Sveriges Arkitekters förbundsordförande Tobias Olsson kommenterar.
Publicerad:
Arkitekturkris efter byggboomen
Sveriges Arkitekter i media

Arkitekturkris efter byggboomen

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Tobias Olsson medverkar i Sveriges Radios kulturnyheterna och kommenterar att arkitektföretagen drabbats hårt av konkurser.
Publicerad: