Les Grands Ensembles

Publicerad: 2022-12-01

Sanna Karlsson har rest till Paris med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.

Runt om i Frankrike, och speciellt i Paris ytterområden finner man Les Grands Ensembles. Begreppet undgår en entydig definition men det som åsyftas är bostadsprojekt med kapacitet från flera hundra till flera tusen bostäder, byggda i efterkrigstidens Frankrike fram till början av 80-talet, för att möta en växande urban befolkning. Idag anses många av projekten vara misslyckade utopiska experiment. Redan några år efter massbyggandet initierades höjdes kritiska röster och under 70-talet skedde ett slags skifte, då många av de verksamma arkitekterna och samhällsplanerarna kunde skönja de negativa följderna av de tidiga grands ensembles. De tog avstånd från den monotona funktionalismen och aspirerade att skapa något annorlunda, något bättre.

Under min resa till Paris har jag besök ett axplock av dessa senare, postmoderna exempel på grands ensembles som fascinerat mig.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Adaptive reuse in Barcelona
Hawermans

Adaptive reuse in Barcelona

En reseberättelse till Barcelona av Maya Arora-Jonsson med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Modernism i södra Frankrike
Hawermans

Modernism i södra Frankrike

Med stöd från Ernst Hawermans stipendiefond har Klara Rubensson rest till Frankrike.
Publicerad:
Från Hokkaido till Kyushu
Hawermans

Från Hokkaido till Kyushu

Reseberättelser från & emellan Japans nordligaste och sydligaste prefekturer. Hanna Xu har rest till Japan med stöd från Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: