Les Grands Ensembles

Publicerad: 2022-12-01

Sanna Karlsson har rest till Paris med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.

Runt om i Frankrike, och speciellt i Paris ytterområden finner man Les Grands Ensembles. Begreppet undgår en entydig definition men det som åsyftas är bostadsprojekt med kapacitet från flera hundra till flera tusen bostäder, byggda i efterkrigstidens Frankrike fram till början av 80-talet, för att möta en växande urban befolkning. Idag anses många av projekten vara misslyckade utopiska experiment. Redan några år efter massbyggandet initierades höjdes kritiska röster och under 70-talet skedde ett slags skifte, då många av de verksamma arkitekterna och samhällsplanerarna kunde skönja de negativa följderna av de tidiga grands ensembles. De tog avstånd från den monotona funktionalismen och aspirerade att skapa något annorlunda, något bättre.

Under min resa till Paris har jag besök ett axplock av dessa senare, postmoderna exempel på grands ensembles som fascinerat mig.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Zumthor i Ruiner
Hawermans

Zumthor i Ruiner

Frida Grönberg har rest till Schweiz med stöd av Ernst Hawermans resestipendium.
Publicerad:
London
Hawermans

London

En reseberättelse av Adam Tiam Khayyami från London, en resa med stöd från Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: