Le Corbusiers studiolägenhet och Maison La Roche

Publicerad: 2023-01-13

En reseberättelse av Mikaela Andersson och Sanna Englund med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.

Våren 2020 gjorde vi vårt examensarbete i arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola. Vi är (och var) otroligt tacksamma för att få motta Ernst Hawermans stipendiefonds stipendium för att kunna åka på en resa till Paris för att testa våra teorier, men på grund av världsomständigheterna har det tagit oss tills 2022 innan vi kom iväg.

Grundtesen i vårt examensarbete var en utforskande process där vi utformade ett notationssystem som skulle låta användaren, med oss själva främst i åtanke, att skissa en upplevelse av rumssekvenser. Resultatet av arbetet blev kanske inte något som vi använder dagligdags, men det var
därför desto intressantare att ta fram våra egna instruktioner och försöka utnyttja systemet vi skapade två år tidigare.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
A mapping of the Architecture Biennale
Hawermans

A mapping of the Architecture Biennale

En reseberättelse till Venedig av Anastasia Bos och Lycke Förell med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
The Grand tour Italy
Hawermans

The Grand tour Italy

Kristoffer Hamrin har rest till Italien med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond. Läs hans reseberättelse här.
Publicerad:
Varken byggnad eller gata – passager i Prag
Hawermans

Varken byggnad eller gata – passager i Prag

Lotta Edlund har rest till Prag med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond. Läs hennes reseberättelse här.
Publicerad: