Lättare att bli medlem och ansöka om yrkestitel

Publicerad: 2023-08-17

Nu har det blivit lättare bli medlem i Sveriges Arkitekter och ansöka om yrkestitel för dig som har gått en masterutbildning som motsvarar en master i arkitektur.

Sveriges Arkitekters styrelse har tagit ett beslut som förenklar proceduren för personer med vissa masterexamina att ansöka om medlemskap och yrkestitel. Det innebär att det finns masterutbildningar på arkitekturskolor vars kvalitet är sådan att den bedöms motsvara en masterutbildning i arkitektur.

Du som har en sådan master behöver inte längre bevisa din arkitektkompetens för Sveriges Arkitekter genom arbetsprover, cv, referenser och så vidare när du ansöker om medlemskap och yrkestitel.

I praktiken innebär det att du som till exempel har tagit en masterexamen i inredningsarkitektur på Konstfack, där man prövar kompetens som inredningsarkitekt vid antagning, bedöms ha den kompetens som krävs för medlemskap och/eller yrkestitel i Sveriges Arkitekter.

Detta gäller också för bland annat Master Arkitektur och Stadsbyggnad från Chalmers, Master in Sustainable Urban Design från Lunds Universitet och Master Sustainable Urban Planning and Design med inriktning Arkitektur vid KTH.

Även i fortsättningen kommer förbundet att ha en process för att bedöma den individuella kompetensen hos personer som har blivit arkitekter genom att själva kombinera ihop sin arkitektutbildning, gått andra utbildningar och har lång yrkeserfarenhet, eller på annat sätt förvärvat arkitektkompetens.

Beslutet bygger på en utredning som utbildningsutskottet har gjort. Utskottet har granskat mastrar på arkitektskolorna för att bedöma i vilken utsträckning dessa utbildningar kan anses uppfylla kraven i Sveriges Arkitekters utbildningspolicy.

OBS! Masterprogram och antagningskraven för dessa kan variera över tid. Notera därför att äldre examina från de listade utbildningarna inte nödvändigtvis kommer att kunna hanteras med förenklat ansökningsförfarande av Sveriges Arkitekters kansli. Listan kan även komma att förändras i framtiden.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Arkitekters förmåga behövs som aldrig förr
Medlem

Arkitekters förmåga behövs som aldrig förr

Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic summerar året och önskar alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År.
Publicerad:
Höjda nivåerna i a-kassan blir kvar
Medlem

Höjda nivåerna i a-kassan blir kvar

Den nya regeringen vill behålla de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i a-kassan som kom till under pandemin. Sveriges Arkitekter välkomnar beskedet.
Publicerad: