“Låt oss blicka bortom lågkonjunkturen”

Publicerad: 2023-12-22

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic skickar en julhälsning och tackar för i år.

2023 närmar sig sitt slut. Tyvärr ser vi inget slut på terrordåd och krig i Palestina och Israel, som från och med den 7 oktober varit skådeplats för ofattbara grymheter mot civila palestinier och israeler. Sveriges Arkitekters styrelse har därför beslutat att ge en juldonation till Röda Korsets arbete och humanitära bistånd på plats.

Hemma i Sverige känns det tungt att konstatera att lågkonjunkturen fortgår och att allt fler kollegor blir drabbade. Varsel och uppsägningar påverkar självklart mest de som förlorar sitt arbete. Men på många sätt blir hela arbetsplatsen förändrad när kompetenta kollegor som vi delat stor del av vår vardag med inte längre är på plats.

Om vi använder den här tiden att vässa oss inom klimatomställning och återbruk kommer vi att göra ännu större skillnad i kommande högkonjunktur.

Hos dem som påverkats av den senaste tidens neddragningar ser jag ändå kämpaglöd och försiktig optimism. Vissa har sökt sig till och fått arkitekttjänster i kommunerna, andra har hittat tillfälliga anställningar i närliggande branscher medan åter andra satsar på uppdrag i de nordligaste breddgraderna. Några har öppnat eget eller börjat undervisa. Som ordförande (och som själv startade min utbildning under 1990-talets lågkonjunktur) är jag glad för varje arkitekt som väljer att stanna i yrket! Vi behövs och kommer att fortsätta att behövas när konjunkturen så småningom vänder.

Om vi använder den här tiden att vässa oss inom klimatomställning och återbruk kommer vi att göra ännu större skillnad i kommande högkonjunktur. Förbundet är med i matchen med handlingsplanerna Vägen framåt, för miljö, och Agera, för kulturmiljö, som ryggrad. I vår erbjuder vi exempelvis en grundutbildning i kulturvärden med KUL-certifiering. Och vi fortsätter lobba för ett klimatsmartare regelverk, där de ekologiskt hållbara pilotprojekten övergår till att vara standard i vår bransch.

Jag blir glad över initiativet Rivningskartan som ACAN Sverige, ett arkitektforum för klimatengagemang, initierat. Rivningskartan kartlägger byggnader som hotas av rivning, redan är rivna eller har räddats från rivning – något det inte finns officiell statistik för. Min förhoppning är att detta initiativ väcker medvetenhet hos fastighetsägare, folkvalda och hela vår bransch!

Först när alla medlemmar känner sig sedda och jämlika kan vi som fackförbund känna oss nöjda!

I tuffa tider känner utsatta grupper sig ofta ännu mer marginaliserade. Därför är jag glad över att så många valde att svara på vår diskrimineringsenkät. Den sätter ord på det som en del medlemmar upplever i sitt arbetsliv och är något som vi alla måste ta på allvar! Förbundets utskott Arkitekt(h)en lade grunden till vårt arbete och gav oss en fingervisning om vad vi måste arbeta vidare med. Enkäten tar oss ytterligare ett steg. En kommun som tydligt visar vägen är Malmö! Dess föredömliga arbete med projektet Urban Academy – som bland annat söker svar på hur branschen speglar Malmös befolkning – är något jag hoppas att andra kommuner tar efter!

Först när alla medlemmar känner sig sedda och jämlika kan vi som fackförbund känna oss nöjda! Vi alla kan bidra genom att ge en (jul-)hälsning till kollegor och kurskamrater som behöver stöd! Tillsammans ser vi bortom lågkonjunkturen!

God Jul och Gott Nytt År!

Emina Kovacic, förbundsordförande Sveriges Arkitekter

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: