Länsstyrelsen i Jönköping upphandlar ny utställning

Publicerad: 2021-08-31

Länsstyrelsen i Jönköping upphandlar ny utställning till naturum i Store Mosse och bryter mot grundläggande principer för offentlig upphandling.

I upphandlingen förväntas anbudsgivarna leverera detaljerade förslag på utställningen utan ersättning och med oklara bedömningskriterier.

Sveriges Arkitekter anser att denna upphandling bryter mot flera grundläggande principer för offentlig upphandling.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Kungsbacka kommun upphandlar tekniska konsulter
Upphandlingsakuten

Kungsbacka kommun upphandlar tekniska konsulter

Kungsbacka kommun ramavtalsupphandlar tekniska konsulter planprogram och detaljplaner men utvärderar endast lägsta pris.
Publicerad:
Hässelby-Vällingby upphandlar utan ABK 09
Upphandlingsakuten

Hässelby-Vällingby upphandlar utan ABK 09

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ramavtalsupphandlar landskapsarkitekter utan att tillämpa branschens standardavtal ABK 09.
Publicerad:
Jönköpings kommun upphandlar arkitektorganisation
Upphandlingsakuten

Jönköpings kommun upphandlar arkitektorganisation

Jönköpings kommun upphandlar en arkitektorganisation för uppdrag fram till bygglovshandling avseende badhus. Kommunen ställer krav som framstår som oproportionerliga i förhållande till syftet med upphandlingen.
Publicerad: