Lämna inte studenterna utanför

Publicerad: 2023-09-04

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 5–2023 av Emina Kovacic.

”Värdighet och handlingsfrihet för alla människor är grundläggande i arkitektur, det finns ingen skönhet i utanförskap.” Det är en av de tio ”Köpenhamnslektioner” som presenterades i samband med UIA, UIA World Congress of Architects 2023 i början av juli. Kongressen ägde rum i ett somrigt och välkomnande Köpenhamn, med flera spännande aktiviteter på Form/Design Center i Malmö.

Principen om mänsklig värdighet kan te sig självklar men är så viktig att bli påmind om i tider av krig och oro.

Jag var en av över 6 000 deltagare från 135 nationer som deltog i arkitekternas världskongress, med temat ”Sustainable Futures – Leave No One Behind”. Deltagarnas antal och geografiska bredd bidrog till att kongressen levde upp till sina tio principer.

Kongressen var en inbjudande mötesplats där yrkesverksamma mötte bland annat forskare för att diskutera hur vi skapar byggnader och platser som tar itu med klimatförändringar, stärker biologisk mångfald och främjar social hållbarhet. Samtal, föreläsningar, nätverksmöten och studiebesök avlöste varandra och flera intressanta huvudtalare filmades, se dem på uia2023cph.org/

Temat Leave No One Behind är även ett ledord för IFLA:s landskapsarkitekturkongress som sker parallellt i Stockholm och Nairobi den 28–30 september. Att hjälpas åt för att mota utanförskap är centralt för oss som kår i dessa fortsatt utmanande lågkonjunkturtider.

Arbetslöshetssiffran fortsätter uppåt – i juni var den 3,8 procent – och läget är oroligt för flera medlemmar, inte minst studenterna. Jag vill uppmana alla inom såväl privata, statliga som kommunala verksamheter att fortsätta erbjuda kvalificerad praktik, som gör att studenterna inte lämnar yrket innan de ens hunnit börja! I vår färska studentenkät upplever över 80 procent att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden utan att ha gjort praktik – enligt studenterna är den alltså en avgörande start på karriären.

Vad gäller erfarna kollegor som kan vara på väg att möta arbetslöshet denna höst hoppas jag att den blir kortvarig och att de har möjlighet att använda tiden mellan jobben för att ytterligare förkovra sig i återbruk, hållbarhet och klimatomställning. Det kommer att behövas i ännu högre grad när konjunkturen vänt.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Land ska med lag byggas
Krönika

Land ska med lag byggas

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Tack för ert engagemang
Krönika

Tack för ert engagemang

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad: