Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor

Publicerad: 2023-12-15

Kollektivavtalet för arkitekter anställda inom kommuner och regioner ska omförhandlas nästa år. Det görs av AkademikerAlliansen, som kräver mer attraktiva villkor och bättre löneprocesser när de nu lämnar över sin krav till arbetsgivarparterna.

AkademikerAlliansen menar i sin avtalsinriktning att deras medlemmar har en nyckelkompetens för att kunna uppfylla och utveckla sektorns samhällsuppdrag. Att kunna rekrytera dessa grupper till sektorn är en förutsättning för att klara det stora kompetensförsörjningsbehovet. Anställningsvillkoren måste anpassas för att sektorn ska vara konkurrenskraftig och kunna locka medarbetare att satsa på en längre karriär inom kommuner och regioner.

AkademikerAlliansens krav

 • Akademisk kompetens ska utvecklas och värdesättas
 • Akademiker ska ha tydliga löneprocesser
 • Akademiker ska ha trygga anställningar
 • Akademiker ska kunna påverka sina villkor
 • Akademiker ska ha förutsättningar för återhämtning
 • Akademiker ska ha förutsättning att kunna utöva gott ledarskap

För att uppnå våra övergripande mål yrkar vi bland annat på:

 • Att det tydligt framgår i avtalet att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för kompetensutveckling. Detta är något som ingår i återkommande utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef och som formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
 • Att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.
 • Att grundregeln om rätten till tillsvidareanställningar behöver förstärkas samtidigt som rätten till olika löneutfyllnader behöver moderniseras.
 • Att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort.
 • Att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.
 • Att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.
 • Att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.

AkademikerAlliansen har nu har lämnat över de här avtalskraven till arbetsgivarparterna SKR och Sobona inför att avtalsrörelsen startar nästa år.

Vad är AkademikerAlliansen?

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund där Sveriges Arkitekter är ett av dem. AkademikerAlliansen förhandlar och tecknar alla centrala kollektivavtal för samtliga medlemsförbund. AkademikerAlliansen förhandlar alltså villkoren för Sveriges Arkitekters medlemmar som arbetar inom kommuner och regioner.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad:
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad:
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad: