Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor

Publicerad: 2023-12-15

Kollektivavtalet för arkitekter anställda inom kommuner och regioner ska omförhandlas nästa år. Det görs av AkademikerAlliansen, som kräver mer attraktiva villkor och bättre löneprocesser när de nu lämnar över sin krav till arbetsgivarparterna.

AkademikerAlliansen menar i sin avtalsinriktning att deras medlemmar har en nyckelkompetens för att kunna uppfylla och utveckla sektorns samhällsuppdrag. Att kunna rekrytera dessa grupper till sektorn är en förutsättning för att klara det stora kompetensförsörjningsbehovet. Anställningsvillkoren måste anpassas för att sektorn ska vara konkurrenskraftig och kunna locka medarbetare att satsa på en längre karriär inom kommuner och regioner.

AkademikerAlliansens krav

 • Akademisk kompetens ska utvecklas och värdesättas
 • Akademiker ska ha tydliga löneprocesser
 • Akademiker ska ha trygga anställningar
 • Akademiker ska kunna påverka sina villkor
 • Akademiker ska ha förutsättningar för återhämtning
 • Akademiker ska ha förutsättning att kunna utöva gott ledarskap

För att uppnå våra övergripande mål yrkar vi bland annat på:

 • Att det tydligt framgår i avtalet att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för kompetensutveckling. Detta är något som ingår i återkommande utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef och som formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
 • Att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.
 • Att grundregeln om rätten till tillsvidareanställningar behöver förstärkas samtidigt som rätten till olika löneutfyllnader behöver moderniseras.
 • Att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort.
 • Att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.
 • Att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.
 • Att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.

AkademikerAlliansen har nu har lämnat över de här avtalskraven till arbetsgivarparterna SKR och Sobona inför att avtalsrörelsen startar nästa år.

Vad är AkademikerAlliansen?

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund där Sveriges Arkitekter är ett av dem. AkademikerAlliansen förhandlar och tecknar alla centrala kollektivavtal för samtliga medlemsförbund. AkademikerAlliansen förhandlar alltså villkoren för Sveriges Arkitekters medlemmar som arbetar inom kommuner och regioner.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för praktikanställda i privat sektor

Praktik är en viktig väg in i arkitektyrket. Därför har Sveriges Arkitekter träffat ett kollektivavtal som underlättar möjlighet till praktikanställningar.
Publicerad:
Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad: