Korttidsarbete efter individuell överenskommelse

Publicerad: 2020-11-17

Arbetar du hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan du komma överens individuellt om att gå ned i arbetstid och lön. Din arbetsgivare kan erhålla statligt stöd för korttidsarbete under vissa särskilda förutsättningar.

För det första krävs det att ett skriftligt avtal ingås om detta mellan dig och arbetsgivaren efter det att korttidsarbete aktualiserats hos arbetsgivaren. Det innebär att du själv måste avgöra om du vill delta i åtgärden eller inte. För att det inte ska råda några tvivel om vad som överenskommits måste avtalet vara skriftligt.

Ladda ner en mall på korttidsavtal från länklistan här intill.

Det är inte möjligt att ingå ett avtal om korttidsarbete i förväg, utan först när nedgången i arbetstid blir aktuell.

Avtalet bör innehålla en kort ömsesidig uppsägningstid om förslagsvis sju dagar. Av avtalet bör dessutom framgå att avtalet omedelbart upphör att gälla för det fall du blir uppsagd eller om du själv säger upp dig. Det bör också tydligt framgå att så snart avtalet upphör att gälla ska de villkor som gäller i den ordinarie anställningen omedelbart åter tillämpas.

Minst 70 procent deltar

För det andra krävs det att minst 70 procent av arbetstagarna inom en driftsenhet deltar i korttidsarbete under den perioden som det statliga stödet ges. Kravet är uppställt för att garantera att åtgärden enbart används av en arbetsgivare när det föreligger ett påtagligt minskat arbetskraftsbehov. Behovet kan givetvis, hos en arbetsgivare som har flera driftsenheter, variera mellan driftsenheterna och därför görs en bedömning för varje driftsenhet för sig.

Samma för alla arbetstagare

För det tredje kräv att den arbetstids- och löneminskning som avtalas är densamma för alla arbetstagare som deltar i åtgärden inom driftsenheten.

Följer fasta nivåer

Slutligen krävs också att den arbetstids- och löneminskning som avtalas är i enlighet med någon av de tre (fyra) fasta nivåer som beslutats och som kommunicerats från regeringen.

Tjänstedesignbyrån Äventyret har tagit fram en kalkylator för arbetsgivare. Med den kan du räkna på effekten av att använda dig av de nya tillåtna åtgärderna.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dags att återgå till arbetsplatsen
Coronapandemin

Dags att återgå till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. Men nu är det dags för många att återgå till arbetsplatsen. Då är det bra att ha en plan över hur det ska gå till.
Publicerad:
Arbetslösheten för arkitekter minskar
Coronapandemin

Arbetslösheten för arkitekter minskar

När pandemin drog in över landet förra året stannade konjunkturen av. Många arkitektkontor var tvungna att korttidspermittera och sedan även säga upp anställda. Men nu ser det ljusare ut och arbetslösheten för arkitekter minskar sakta.
Publicerad:
Nya regler för korttidsarbete
Coronapandemin

Nya regler för korttidsarbete

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020 och som förslaget ser ut kommer stödet till korttidsarbete att förlängas till juni 2021.
Publicerad: