Konjunktur och klimat stod överst på agendan i samtal med regeringen

Publicerad: 2023-12-15

Inför en kommande nationell strategi har Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson pratat om kulturella och kreativa branscher med Närings- och Kulturdepartementet. Läs vilka frågor som togs upp och vilka krav förbundet ställde.

Jag kommer just från ett rundabordssamtal med statssekreterarna Sara Modig vid Klimat- och näringslivs- samt Karin Svanborg-Sjövall vid Kulturdepartementet, om kulturella och kreativa branscher (KKB). Regeringen bjöd in oss företrädare för KKB fredag den 15 december inför en kommande nationell strategi för att främja företag i KKB-sektorn.

Förbundsdirektör Tobias Olsson. Foto: Jonas Malmström.

För Sveriges Arkitekter är de viktigaste frågorna arkitekternas förutsättningar och marknadsläget, klimatomställningen samt gestaltad livsmiljö-politiken.

Största krisen på 30 år

Jag berättade hur dåligt läget är och vilken kris arkitektkåren genomgår – den största på 30 år som slår stenhårt mot sysselsättningen. Nyexaminerade har det extra tufft och jag oroar mig för en kompetensdränering utan dess like. Och att vi inte ser ser några tecken på att situationen mattas av.

RITA-avdrag för klimatförbättrande arkitekttjänster är ett av våra viktigaste krav. RITA-avdraget är den enskilda människans reform och en motpol till kommersiella aktörer som exploaterar villaområden.

Sveriges Arkitekter har därför förslag och krav som både stöttar medlemmarna i lågkonjunkturen och bidrar till övergången till ett hållbart samhälle. Konjunkturpolitik måste också vara klimatpolitik!

Vi behöver det offentliga som stöttar – med politik och satsningar som samtidigt möjliggör klimatomställningen. Designdriven innovation är nyckeln för att åstadkomma ett klimatsnålt och ekologiskt hållbart samhällsbyggande. Det måste bli lättare att vara klimatpionjär i byggsektorn.

Vi behöver en klimatomställningskommission

Vi ser behov av en klimatomställningskommission i byggbranschen. Den ska bland annat lösa upp målkonflikten mellan ett ökat bostadsbyggande ensidigt inriktat på nyproduktion och klimatmålen.

RITA-avdrag för klimatförbättrande arkitekttjänster är ett av våra viktigaste krav. RITA-avdraget är den enskilda människans reform och en motpol till kommersiella aktörer som exploaterar villaområden. Det kan användas av privatpersoner för att optimera sitt boende. Det behövs fler bostäder för att lösa bostadsbristen. Men vi behöver låta det befintliga byggnadsbeståndet bli en pusselbit för att skapa fler bostäder och arkitekten är den konsult som kan hitta lösningarna.

En stor del av omsättningen för arkitektföretagen handlas upp genom LOU. Men systemets praxis är dåligt på att upphandla tjänster, ännu sämre på kunskapsintensiva tjänster och absolut sämst på att upphandla kreativa kunskapsintensiva tjänster.

För att det ska gå vägen behöver vi utveckla kunskap. Låt Ursula von der Leyens New European Bauhaus motivera till att ro hem New European Bauhaus Academy även till Sverige.

Gestaltad livsmiljö är självklar del av strategin

Politiken för Gestaltad livsmiljö är bra och bör vara en av utgångspunkterna i strategin. Den växte fram mellan kultur-, klimat- och bostadsministrar men har likaså ett starkt näringspolitiskt perspektiv. Den träffar en del av den kreativa sektorn och ska självklart vara en del av denna strategi.

Fortsätt att satsa på noderna för arkitektur, form och design som det var tänkt i politiken för gestaltad livsmiljö. En första nod kom till på Form/Design Center i Malmö med statens hjälp, men sedan tog det slut. I Göteborg jobbar vi på. I norr tar regioner och kommuner – med hjälp av oss – saken i egna händer och skapar Artic Design Center. Statens roll är att legitimera och därmed ge rätt förutsättningar lokalt.

Synliggör politiken för Gestaltad livsmiljö och fånga upp människors engagemang. Det ger förståelse för de kreativa näringarnas bidrag till samhället.

Främja kommunala arkitekturpolicyer: Bra både för arkitekturen och näringen. Det fungerar som en ambitionsförklaring för kommunens gestaltade livsmiljöer. De hjälper också förvaltningarna i hur de ska och kan styra mot att ge större utrymme till de kreativa näringarna.

Förbättra upphandlingarna av kreativa tjänster

Vi kan heller inte nog betona vikten av att kreativa tjänster ges samma utrymme i strategin som kreativa produkter. En stor del av omsättningen för arkitektföretagen handlas upp genom LOU. Men systemets praxis är dåligt på att upphandla tjänster, ännu sämre på kunskapsintensiva tjänster och absolut sämst på att upphandla kreativa kunskapsintensiva tjänster. Detta är kanske den enskilt viktigaste frågan för vår sektor. Steg har tagits i och med uppdrag till Upphandlingsmyndigheten och en ny vägledning, men det räcker inte hela vägen. Och något är trasigt när pris hela tiden trumfar kvalitet och att det är möjligt för ett företag att lägga 300 kronor utan att diskvalificeras.

Återinför Designprogrammet – ett kostnadseffektivt sätt att få branschen att ta egna kliv för exportmognad! Under tiden med programmet fördubblades exporten av arkitekttjänster.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Upprop till våra politiker – stå upp för hemmet
Så tycker vi

Upprop till våra politiker – stå upp för hemmet

I en debattartikel i Alltinget uppmanar Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson politikerna att stoppa Boverkets nya byggregler.
Publicerad:
För högt satta gränsvärden för att ge effekt
Så tycker vi

För högt satta gränsvärden för att ge effekt

Sveriges Arkitekter yttrar sig över Boverkets rapport och kompletteringspromemoria om gränsvärden. Förbundet tillstyrker förslaget men anser att gränsvärdena bör sättas avsevärt lägre för att åstadkomma någon minskad klimatpåverkan.
Publicerad:
Debatt – Är den ”inte dåliga” bostaden den nya goda?
Så tycker vi

Debatt – Är den ”inte dåliga” bostaden den nya goda?

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson skriver i en debattartikel i Fastighetsnytt om Boverkets förslag till nya byggregler. Han misstänker att myndigheten inte har så bra koll.
Publicerad: