Klimatet fortsatt i topp

Publicerad: 2022-12-05

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 8–2022, av Tobias Olsson.

Förbundsstämmans besked var tydligt: klimatet ligger i topp i angelägenhet hos medlemmarna. Vi har ett starkt mandat att fortsätta jobba med klimatomställningen som en av våra högst prioriterade frågor. Det visade både det verksamhetsprogram och de motioner som stämmoombuden antog i november.

Att arkitektkåren ska ha en ledande roll i klimatomställningen har förbundet lagt mycket resurser på de senaste två mandatperioderna. Jag vågar påstå att frågan nu finns i alla delar vår verksamhet: Den är kriterium i våra egna arkitekturpriser, i tävlingarna, inom den nybildade gruppen Saco klimat och inte minst inom kompetensutvecklingen. De medlemmar som går något av professionsprogrammets tre steg stöter på den där och vi genomför till exempel hållbarhetskurser riktade specifikt mot professionerna och om livscykelanalyser och klimatdeklarationer.

Hur samarbetet med den nuvarande regeringen blir är för tidigt att säga. Hittills har deras klimatpolitik mest handlat om kärnkraft och avskaffad reduktionsplikt.

Men kanske framför allt inom vår politiska påverkan, som är inriktad på klimat och miljö. Vi har jobbat hårt för klimatdeklarationerna, för Boverkets uppdrag om en cirkulär byggbransch och att arbeta vidare med politiken för Gestaltad Livsmiljö, som i grunden utgår från ett hållbarhetsperspektiv och där riksarkitekten också är ordförande för regeringens råd för hållbara städer.

Hur samarbetet med den nuvarande regeringen blir är för tidigt att säga. Hittills har deras klimatpolitik mest handlat om kärnkraft och avskaffad reduktionsplikt. Än så länge står ambitionen fast att Parisavtalet ska hållas, men det innebär att andra sektorer än transport får axla en ofantligt större del av omställningen. Vi ser därför att den utsläppstunga byggbranschen får om möjligt en ännu viktigare roll i det – med betydligt höjda klimatambitioner framåt.

Nu ser vi att EU och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har klivit fram och i jämförelse med vår egen regering tagit ledartröjan. EU har fattat flera beslut om skarpa miljömål och von der Leyen driver New European Bauhaus, där arkitektkåren har en nyckelroll med att gestalta klimatomställningen.

Jag är glad över att stämman har gett oss mandatet att fortsätta på den här vägen. Tillsammans ska vi jobba för att snabbare omställning och gärna med arkitekten i förarsätet.

En riktigt skön jul- och nyårshelg till er alla!

Tobias Olsson
Förbundsdirektör

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Land ska med lag byggas
Krönika

Land ska med lag byggas

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Tack för ert engagemang
Krönika

Tack för ert engagemang

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad: