Josef Franks stipendium till Konstfackstudenter

Publicerad: 2024-02-28

Juryn för Josef Franks stipendiefond har tilldelat stipendiet för våren 2024 till Konstfackstudenterna Molly Ringqvist och Anna Haikara. De får dela på 52 000 kronor att använda till en studieresa.

Josef Franks stipendiefond är ett resestipendium för att främja unga inredningsarkitekters utbildningar genom studier eller praktik utomlands. Sveriges Arkitekters Akademi för inredningsarkitektur bedömer ansökan och utser 2–4 stipendiater för varje år.

Juryns motivering:

Molly Ringqvist

Molly tilldelas 26 000 kr från Josef Franks stipendiefond för sitt kommande utbyte på Die Angewandte, University of Applied Arts i Wien.

Molly tilldelas stipendiet då hennes ansökningsbrev visar på en stark koppling till Josef Franks estetik och vision, vilken i sin tur påverkat hennes intresse för inredningsarkitektur och möbeldesign. Hennes barndomsminnen av Franks ikoniska designelement, inklusive de världskartor som dekorerade familjens frukostbord, har varit en inspiration i att utforska området ytterligare.

Genom utbytesterminen i Wien visar Molly sin vilja att utvecklas kulturellt och akademiskt och att berika sin praktik med nya perspektiv, särskilt genom sitt fokus på scenografi. Hennes strävan efter att skapa gemenskap och utbyta erfarenheter med studenter från olika kulturer och bakgrunder visar på hennes sociala medvetenhet och vilja att växa både personligt och professionellt. Hennes avsikt att dela med sig av sina upplevelser och kunskaper från Wien med sina studiekamrater på Konstfack efter utbytet visar på ett engagemang för det gemensamma lärandet, ett engagemang helt i Josef Franks anda.

Anna Haikara

Anna tilldelas 26 000 kr från Josef Franks stipendiefond för sitt kommande utbyte på Aalto University, School of Arts, Design and Architecture i Helsingfors.

Anna tilldelas stipendiet för sin passion för inredningsarkitektur och möbeldesign och de tydliga mål hon satt för sig själv under kommande utbyte i Helsingfors. Med en stark personlig koppling till Finland och ambitionen att skapa internationella samarbeten under sin studietid, ger stipendiet henne möjlighet att utforska och utveckla sitt arbete över nationsgränserna och fördjupa sig i den finska arkitektur- och designkulturen.

Hennes ambition att integrera vetenskapliga och konstnärliga praktiker visar på en inställning helt i linje med Josef Franks eget tvärvetenskapliga arbetssätt. Liksom Frank, som kunde röra sig mellan olika fält och discipliner, visar Anna en vilja att integrera olika metoder och teman i sin praktik och dra nytta av samarbeten över olika områden.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Konstfackstudenter tilldelas Josef Franks stipendium
Josef Franks stipendiefond

Konstfackstudenter tilldelas Josef Franks stipendium

Juryn för Josef Franks stipendiefond har tilldelat stipendiet för hösten 2023 till Signe Wiman Westberg och Isolde Berg.
Publicerad: