Jönköpings Arkitekturstrategi

Publicerad: 2021-11-02

Jönköpings kommun tillsammans med SAJK bjuder in till ett digitalt samtal och en fysisk workshop för att prata om Jönköpings arkitekturkultur och uppstarten av arkitekturstrategin.

  • Det digitala samtalet hålls 8 November 2021 kl. 16:00-17:30. Under samtalet kommer Jönköpings stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson att informera och sedan övergår mötet till ett samtal.
  • Den fysiska workshopen kommer att hållas den 25 November 2021 kl. 16:00-sent i en lokal i centrala Jönköping. Mer om denna träff inom kort.

    Vi vill även rikta en önskan direkt till våra arkitektkontor och större arkitektarbetsplatser i staden. Vi vill fråga om ni kan ta upp Arkitekturstrategin internt på ett vecko-samlingsmöte. Sedan ser vi gärna att ni sammanfattar era diskussioner lite kort i ett bildspel på 3-4 minuter och presenterar ert inspel som underlag för vidare diskussion på vår workshop. Även enskilda individer i arkitektkåren är välkomna med inspel men då lite kortare.

Frågor vi vill att ni alla funderar på till workshopen 25 November:

  • Hur kan vi var och en som individer & tillsammans som kontor eller i samverkan, bidra till att höja kvaliteten på den framtida arkitekturen
  • Hur ser ni på vår lokala identitet. Hur kan vi både stärka, utveckla och bevara befintliga kvalitéer i våra olika stadsmiljöer i Jönköping kommun?

Brev från Stadsarkitekten i Jönköpings kommun:

ARKITEKTURKULTUR JÖNKÖPING

Jönköpings kommun håller just nu på att ta fram en arkitekturstrategi. Den bygger på Sveriges nya arkitektur-politik, ”Gestaltad livsmiljö”.
Vår arkitekturstrategi har som syfte att skapa en plattform, som ska hjälpa oss att tillsammans med er arkitekter, bli bättre på att utveckla den arkitektoniska kvalitén i alla skalor i vår gemensamma livsmiljö. Rätt använd kan den bli ett dialogverktyg och ett kunskapsunderlag som kan bidra till en ökad samsyn och nya innovativa projekt.

Vi ska inte uppfinna något helt nytt utan vi vill bygga vidare på och stärka den kultur som redan finns. Därför sätter vi rubriken ”Arkitekturkultur Jönköping” på processen.

Jönköping är nationellt kända för kommunens tidigare stadsbyggnadsvisioner. Vi vill nu i vår generation bygga vidare på dessa visioner och öka stadsbyggnadskunskapen. Vår kommun är kanske inte lika välkända vad gäller arkitekturen. Men här finns en stor potential med vår starka byggvilja. Tillsammans med er arkitekter och även övriga byggaktörer ser vi stora möjligheter att höja kvalitén på både livsmiljön, arkitekturen och stadsbyggandet i Jönköpings kommun. Detta gäller både processer och resultatet.

Bygger vi nytt med kvalité och förvaltar det befintliga rätt så stärker vi stadens varumärke och här kan vi alla hjälpa till. Vi har stora möjligheter att genom bra samverkan stärka vår lokala ”arkitekturkultur”. Det är också viktigt att förmedla kunskap om designprocessen. Genom att basera projekten på en tydlig analys så kan sedan projektens idé bli tydligare så den kan bära genom en lång byggprocess. Vi ser här nyttan i att stärka arkitektens roll som långsiktig guide, där stafettpinnen lämnas över mellan olika byggaktörer under resans gång.

Vi genomför vår dialog med er arkitekter i flera steg. Vår nya Utbyggnadsstrategi och ÖP har vi redan diskuterat två gånger på SAJK-möten. Nu vill vi samråda om arbetet med Arkitekturstrategin i två steg. Först ett lite kortare digitalt infomöte 8 november och sedan en längre workshop på plats i centrala Jönköping den 25 november.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Jönköpings Arkitekturstrategi del 2
Jönköping – Kronoberg

Jönköpings Arkitekturstrategi del 2

På Torsdagen 25 November bjuder Jönköpings kommun tillsammans med SAJK in till en fysisk workshop på restaurang Tegel i Tändsticksområdet...
Publicerad:
Elverket i Växjö tar hem SAJK-priset 2020!
Jönköping – Kronoberg

Elverket i Växjö tar hem SAJK-priset 2020!

Det är Arkitektbolaget som tillsammans med Växjö Energi AB som tar emot årets SAJK-pris! Prisutdelningen kommer att ske den 26...
Publicerad: