Italiensk Modernism

Publicerad: 2020-01-08

Läs om Olof Duus resa till Italien, en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.

Sommaren 2019 genomförde jag en resa runt ett antal italienska städer för att studera italiensk modernistisk arkitektur. Min resa började i Vicenza och tog slut i Milano, med besök i ett antal italienska städer däremellan.
Jag var intresserad bland annat av hur de italienska modernistiska arkitekterna påverkades av att verka inom ett totalitärt samhälle som fascismen. Detta samtidigt som de tyska modernisterna totalt trycktes ned av nazisterna i samtidens Tyskland.
Min tes var att fascisterna i motsats till nazisterna bejakade modernismen och lät den bli deras uttryck. Denna tes visade sig under resan vara en klar förenkling av historiens komplexitet, och som så ofta förr kände jag att det gick mindre och mindre att dra några så generella slutsatser ju mer jag fördjupade mig.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
London
Hawermans

London

En reseberättelse av Adam Tiam Khayyami från London, en resa med stöd från Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
Adaptive reuse in Barcelona
Hawermans

Adaptive reuse in Barcelona

En reseberättelse till Barcelona av Maya Arora-Jonsson med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad: