Italiensk Modernism

Publicerad: 2020-01-08

Läs om Olof Duus resa till Italien, en resa i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.

Sommaren 2019 genomförde jag en resa runt ett antal italienska städer för att studera italiensk modernistisk arkitektur. Min resa började i Vicenza och tog slut i Milano, med besök i ett antal italienska städer däremellan.
Jag var intresserad bland annat av hur de italienska modernistiska arkitekterna påverkades av att verka inom ett totalitärt samhälle som fascismen. Detta samtidigt som de tyska modernisterna totalt trycktes ned av nazisterna i samtidens Tyskland.
Min tes var att fascisterna i motsats till nazisterna bejakade modernismen och lät den bli deras uttryck. Denna tes visade sig under resan vara en klar förenkling av historiens komplexitet, och som så ofta förr kände jag att det gick mindre och mindre att dra några så generella slutsatser ju mer jag fördjupade mig.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
A mapping of the Architecture Biennale
Hawermans

A mapping of the Architecture Biennale

En reseberättelse till Venedig av Anastasia Bos och Lycke Förell med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.
Publicerad:
The Grand tour Italy
Hawermans

The Grand tour Italy

Kristoffer Hamrin har rest till Italien med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond. Läs hans reseberättelse här.
Publicerad:
Varken byggnad eller gata – passager i Prag
Hawermans

Varken byggnad eller gata – passager i Prag

Lotta Edlund har rest till Prag med stöd av Ernst Hawermans stipendiefond. Läs hennes reseberättelse här.
Publicerad: