Ingen tid för domedagsgrubbel

Publicerad: 2023-02-02

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 1–2023, av Emina Kovacic.

Ett nytt år har startat, liksom en ny mandatperiod för mig och övriga styrelsen. När nyårsklockan ringde ut 2022 hade kriget i Ukraina pågått i tio månader och tecknen på lågkonjunktur, parat med hög inflation, hopade sig. Det är lätt att fastna i domedagsgrubbel och -scrollande.

Men vi väljer att inte fastna i negativismen. Det har vi heller inte tid för. Avtalsrörelsen har börjat dra igång. En av våra uppgifter är att verka för bästa möjliga arbetsvillkor för våra medlemmar. Vi vet att avtalsrörelsen blir tuff och vi vet att nästan ingen kommer att bli fullt kompenserad för inflationen. Industrins så kallade märke är norm för parterna Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Innovationsföretagen, och industrifacken kräver att det sätts till 4,4 procent – att jämföra med inflationstalet på knappt 10 procent. Förhandlingar med arbetsgivaren om märket pågår.

Nu prioriterar vi att påverka regeringen så att de höjer sina klimatambitioner, samt att stå upp för arkitekternas kompetens och handlingsutrymme.

Arkitektavtalet går ut den 1 april och vi hoppas ha landat i ett nytt avtal då. Därefter tar de lokala förhandlingarna vid. Våra jurister finns där för att vid behov stötta lokala klubbar, liksom för att bilda fackklubbar, hjälpa till att teckna kollektivavtal och ta fram lönestatistik.

Arbetsvillkor är ett av förbundets fyra prioriterade mål enligt stämmans beslut. De tre övriga är klimatet, politisk påverkan och (arkitekturens) värde. Att jobba för deras förverkligande är ytterligare en anledning till att vi behöver ta krafttag och vara konstruktiva.

Vi ska verka för att arkitekterna är ledande i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande utifrån handlingsplanen Vägen framåt. Vi fortsätter att jobba med den cirkulära ekonomin, med kulturmiljö och med social hållbarhet. Förbundet har bedrivit en framgångsrik politisk påverkan kring bland annat den nationella arkitekturpolicyn. Nu prioriterar vi att påverka regeringen så att de höjer sina klimatambitioner, samt att stå upp för arkitekternas kompetens och handlingsutrymme.

Målet om värde innebär att uppdragsgivare ska uppskatta arkitektens kompetens och inrymmer fortsatt arbete med upphandlingar och tävlingar. För 2023 ser jag hårt jobb och en hel del svårigheter för förbundet och dess medlemmar. Men också ljuspunkter, som inspirerar oss att ta oss igenom.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Land ska med lag byggas
Krönika

Land ska med lag byggas

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Tack för ert engagemang
Krönika

Tack för ert engagemang

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad: