Foto: Göteborgs stad

Inbjudan till prekvalificering parallellt uppdrag

Publicerad: 2020-12-14

Serneke bjuder in till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg i Göteborg. Det parallella uppdraget sker i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

Uppdraget för detaljplanen innebär att skapa cirka 100 nya bostäder, verksamheter och ett parkeringsgarage, som ersätter dagens tillfälliga. Serneke vill i planarbetet pröva ett större antal bostäder och arbeta fram gestaltningsförslag i en samskapande process. Utifrån Sernekes roll som tilldelad exploatör bjuder de nu därför in till ett parallellt uppdrag i två steg:

Steg 1: Inbjudan till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg.

Steg 2: Genomförande av parallellt uppdrag för utvalda team.

Efter genomfört parallellt uppdrag kommer ett förslag att väljas ut för vidare bearbetning inom ramen för detaljplanearbetet och ligga till grund för de samrådshandlingar som ska tas.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors
Tävlingar

Se förslagen till ny landskapsbro i Robertsfors

Nu presenteras förslagen från de fem team som deltagit i Trafikverkets arkitekttävling för Norrbotniabanans landskapsbro genom Robertsfors. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
International architectural design competition in Tunisia
Tävlingar

International architectural design competition in Tunisia

International Architectural Design Competition Requalification of Byrsa Acropolis and Rehabilitation of the Carthage National Museum in Tunisia.
Publicerad: