Frågor och svar med koppling till corona – företag

Publicerad: 2020-05-28

Här har vi samlat svar på vanliga frågor kring vad som gäller under den pågående coronapandemin för vad som gäller för företag.

Vad innebär det nya regelverket avseende korttidsarbete?

I syfte att rädda svenska jobb införs korttidsarbete (även benämnt korttidspermittering) från den16 mars. Detta innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Med korttidsarbete avses en överenskommelse mellan parterna om att anställda under en begränsad tid ska gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Läs mer om hur du tecknar ett avtal om korttidsarbete beroende på om du har kollektivavtal eller om du inte har det. 

Det nya regelverket innebär att statligt stöd får lämnas till en enskild arbetsgivare efter godkännande från Tillväxtverket. Ansökan och information samt frågor och svar finns på Tillväxtverkets webbplats.

Företag som är föremål för rekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Vad krävs för att statligt stöd ska lämnas?

För att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare ska kunna få statligt stöd krävs att ett centralt kollektivavtal avseende korttidsarbete finns mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen.

Den 19 mars tecknade Sveriges Arkitekter avtal gällande korttidsarbete med Innovationsföretagen, för att möjliggöra statligt stöd enligt den nya lagändringen.

För att arbetsgivaren ska kunna erhålla statligt stöd måste arbetstidsminskningen uppgå till 20, 40, 60 eller 80 procent av ordinarie arbetstid. Den faktiska omfattningen av korttidsarbetet ska därefter regleras av de lokala parterna i lokala kollektivavtal. 

För arbetsgivare utan kollektivavtal gäller särskilda regler om att överenskommelse måste träffas med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.
Till toppen

Vad innebär regeringens besked om slopat karensavdrag?

Regeringen har beslutat att karensavdraget ska slopas från den 11 mars. Den anställde får i efterhand söka ersättning från staten för den första dagen vid sjukdom. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt, det är den anställdes ansvar att själv söka ersättningen. Läs mer på Försäkringskassans webbplats
Till toppen

Kommer staten betala sjuklön?

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.
Till toppen

Vad innebär ”likviditetsförstärkning via skattekontot”?

Arbetsgivare kan enligt detta förslag få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis och kvartalsvis. Anståndet omfattar upp till tre månaders skatteinbetalningarna och lämnas som längst under 12 månader.

Åtgärden gäller från 30 mars 2020 men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Detta innebär att arbetsgivare som redan har betalat in skatt för januari till mars kan få denna återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer dock endast att beviljas företag som sköter sin ekonomi och som är seriösa. Företag som har större skatteskulder kommer inte att beviljas anstånd.

Syftet med åtgärden är att snabbt och i betydande omfattning stärka arbetsgivarnas likviditet.

Hur gör jag min avstämning?

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Läs mer på Tillväxtverkets sida om korttidsarbete hur du gör din avstämning.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dags att återgå till arbetsplatsen
Coronapandemin

Dags att återgå till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. Men nu är det dags för många att återgå till arbetsplatsen. Då är det bra att ha en plan över hur det ska gå till.
Publicerad:
Arbetslösheten för arkitekter minskar
Coronapandemin

Arbetslösheten för arkitekter minskar

När pandemin drog in över landet förra året stannade konjunkturen av. Många arkitektkontor var tvungna att korttidspermittera och sedan även säga upp anställda. Men nu ser det ljusare ut och arbetslösheten för arkitekter minskar sakta.
Publicerad:
Nya regler för korttidsarbete
Coronapandemin

Nya regler för korttidsarbete

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020 och som förslaget ser ut kommer stödet till korttidsarbete att förlängas till juni 2021.
Publicerad: