Fortbildning är extra viktigt nu

Publicerad: 2023-11-07

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 7–2023 av Emina Kovacic.

I vanliga fall uppskattar och välkomnar jag hösten med sina färger, och lugnet som infinner sig i takt med att dagarna blir kortare och kallare. I år känns det tyngre att välkomna hösten. Krig på flera håll, terrordåd, klimatförändringarna tränger sig på inom och utanför Sverige och, sist men inte minst, denna lågkonjunktur som slår mot arkitektbranschen. Det blir allt fler av våra kollegor som inte längre har ett arbete att gå till.

Sveriges Arkitekter fortsätter att arbeta hårt för medlemmar som drabbas. Våra jurister och övrig kanslipersonal erbjuder råd och stöd till alla medlemmar som behöver hjälp. Men det räcker inte. Hela kåren måste vara beredd att stötta kollegor som inte är lika priviligierade. Att erbjuda tillfälliga anställningar, utbildningar för uppsagda kan vara ett sätt. Att erbjuda studenter praktik som ger värdefull arbetslivserfarenhet ett annat. Att bjuda in till branschträffar för att knyta nya kontakter och bekanta sig med potentiella arbetsgivare är ett tredje.

Sveriges Arkitekter ser vikten av att kunna rusta medlemmar genom kompetensutveckling.

I början av oktober genomförde Arkdes just ett sådant uppskattat initiativ. Inom ramen för sitt uppdrag om politik för gestaltad livsmiljö bjöd Arkdes in till en årlig, kostnadsfri konferens tillsammans med de övriga ”gestaltad livsmiljö-myndigheterna” Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.

Årets konferens hade temat ”Kreativitet, kunskap och kompetens” och engagerade rekordmånga deltagare: mer än 300 kollegor på plats och 1 400 på länk. Programmet fångade väl de olika myndigheternas ansvarsområden, utmaningar vi står inför och inspirerade med goda förebilder från Sverige – bland annat Podcasten Staden, som Sveriges Arkitekter är stolt sponsor för, vann utmärkelsen Årets strålkastare – och övriga Norden.

Konstnärer, arkitekter och byggnadsantikvarier från privat, kommunal och statlig sektor diskuterade livligt i pauserna. Efter några digitala pandemiår var det påtagligt hur viktigt det är med fysiska träffar som förenar kollegor över branschgränser.

Konferensen stärkte mig i övertygelsen om att fortbildning och nätverkande är särskilt stor i lågkonjunkturer. Sveriges Arkitekter ser vikten av att kunna rusta medlemmar genom kompetensutveckling. För er som möter arbetslöshet men har jobbat på en arbetsplats med kollektivavtal är det TRR i första hand som erbjuder högkvalitativ kompetensutveckling, men förbundet ser också över vårt egna kompetensutbud för att matcha bättre i denna lågkonjunktur.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Land ska med lag byggas
Krönika

Land ska med lag byggas

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Tack för ert engagemang
Krönika

Tack för ert engagemang

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad: