För högt satta gränsvärden för att ge effekt

Publicerad: 2024-06-03

Sveriges Arkitekter yttrar sig över Boverkets rapport och kompletteringspromemoria om gränsvärden. Förbundet tillstyrker förslaget men anser att gränsvärdena bör sättas avsevärt lägre för att åstadkomma någon minskad klimatpåverkan.

Sveriges Arkitekter yttrar sig över Boverkets rapport 2023:20 Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en utökad klimatdeklaration jämte kompletteringspromemoria 1549/2022.

Sveriges Arkitekter tillstyrker förslaget om införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader men anser att gränsvärdena är alldeles för högt satta för att åstadkomma någon minskad klimatpåverkan. För att ge effekt bör gränsvärdena därför sättas avsevärt lägre än föreslaget.

Tiden är knapp om vi ska hinna framtidssäkra den svenska bygg- och fastighetssektorn och minska dess klimatpåverkan.

Sveriges Arkitekter yttrar sig även över de förslag i rapporten om utökade klimatdeklarationer som beklagligt nog inte remitterats. Detta då vi menar att hela livscykeln bör inkluderas omgående i klimatdeklarationerna. Genom att avvakta aviserade åtgärder i det reviderade Energy Performance of Buildings Directive missgynnas ambitiösa och innovativa nationella byggaktörer – och den nödvändiga klimatomställningen fördröjs.

Tiden är knapp om vi ska hinna framtidssäkra den svenska bygg- och fastighetssektorn och minska dess klimatpåverkan.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Upprop till våra politiker – stå upp för hemmet
Så tycker vi

Upprop till våra politiker – stå upp för hemmet

I en debattartikel i Alltinget uppmanar Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson politikerna att stoppa Boverkets nya byggregler.
Publicerad:
Debatt – Är den ”inte dåliga” bostaden den nya goda?
Så tycker vi

Debatt – Är den ”inte dåliga” bostaden den nya goda?

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson skriver i en debattartikel i Fastighetsnytt om Boverkets förslag till nya byggregler. Han misstänker att myndigheten inte har så bra koll.
Publicerad:
Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Yttranden och remissvar

Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).
Publicerad: