Fler yrkesverksamma medlemmar i Saco

Publicerad: 2021-02-09

Sacoförbunden ökar sammanlagt med nära 15 000 yrkesverksamma medlemmar under 2020. Sveriges Arkitekter är ett av förbunden som ökar.

Totalt är nu 553 832 yrkesverksamma medlemmar i något av Sacos medlemsförbund. Årets ökning av yrkesverksamma medlemmar är procentuellt nästan dubbelt så stor som förra årets. 2019 ökade medlemsantalet med 1,6 procent och i år med 2,8.

– Det är mycket glädjande att allt fler ser nyttan av ett fackligt medlemskap. Säkert spelar pandemin in, men federationen som helhet har också haft en positiv utveckling i många år, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Sveriges Arkitekter ökar

Flera förbund ökar under 2020 mycket bland yrkesverksamma. Så även Sveriges Arkitekter som ökade med 2,5 procent bland dem som yrkesarbetar. Förbundet har nu över 10 000 yrkesverksamma arkitekter och totalt nästan 14 000 medlemmar.

Det är extra roligt att vi fortsätter att växa trots att de allra flesta arkitekter redan är medlemmar.

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson menar att det är viktigare hur stor organisationsgrad förbundet har än antalet medlemmar. Det vill säga hur många av de yrkesverksamma arkitekter som finns i Sverige som är med i förbundet.

– Det är extra roligt att vi fortsätter att växa trots att de allra flesta arkitekter redan är medlemmar. Cirka 90 procent av kåren är med, vilket betyder att vi har en av de högsta organiseringsgraderna både bland Sacoförbunden i Sverige och bland arkitektorganisationerna i Norden och Europa, säger Tobias Olsson.

Ökar även på totalen

Även på totalen ökar Sacofederationen. Totalt är nu 709 391 medlemmar i något Sacoförbund. Det är en procentuell ökning på 0,4 procent.

– Bland yrkesverksamma har vi haft ett starkt inflöde. På studentsidan har de bristande möjligheterna att fysiskt träffa studenter på lärosätena gjort att medlemsutvecklingen gått något långsammare, säger Göran Arrius.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: