Facket behövs i oroliga tider

Publicerad: 2022-11-10

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 7–2022, av Emina Kovacic.

Hösten är här och vi närmar oss förbundsstämman. Jag skulle så gärna vilja kunna skriva att omvärlden blivit bättre och tryggare, men tyvärr pågår fortfarande ett krig i Ukraina, tyvärr kämpar demokrati- och frihetstörstande människor i Iran för något som ter sig självklart för oss svenskar: ett liv man själv får bestämma över.

Den senaste veckan har jag blivit överöst av mejl med uppmaningar att stödja människor som med livet som insats slåss för demokratin i Iran. Därför kändes det så bra att Saco-federationen har gjort ett kraftfullt uttalande – som vi som del av Saco står bakom.

Jag är stolt och tacksam över att vara ordförande i ett fackförbund med utmärkt juridiskt stöd kring allt från inkomstförsäkring, upphovsrättsliga frågor, kollektivavtalets betydelse och mycket, mycket mer.

Det får mig att minnas Emma Jonsteg, en kollega som tyvärr inte längre finns ibland oss och vars engagemang är ett gott exempel. Hon lämnade avtryck med sin tydliga röst i debatten såväl som med sitt humanistiska förhållningssätt. Det yttrade sig bland annat i en spontan insamling för det krigsdrabbade Syrien. Vi som lever i ett demokratiskt samhälle har ett ansvar att hjälpa andra, på det sätt vi kan!

Här på hemmaplan är tiderna också oroliga, om än på annat sätt. Tecknen på en lågkonjunktur blir allt fler och i vår bransch ser vi avbrutna projekt och tyvärr fler varsel. Tillsammans med den höga inflationen bådar det inte gott för kommande avtalsrörelse. Jag är stolt och tacksam över att vara ordförande i ett fackförbund med utmärkt juridiskt stöd kring allt från inkomstförsäkring, upphovsrättsliga frågor, kollektivavtalets betydelse och mycket, mycket mer. Medlemsundersökningen avslöjar att det skattas högt även av många av er medlemmar.

Under den senaste mandatperioden har vi stärkt förbundet så att vi bland annat har en robustare ekonomi. Det gör att vi på förbundsstämman kan se framtiden an i förvissning om att vi har en bra beredskap för att värna alla drygt 14 000 medlemmar.

Jag vill passa på att tacka alla medlemmar för ert engagemang, allt det ni gör dagligen: inom demokratiorganisationen, på era arbetsplatser, i de lärmiljöer ni befinner er i eller för att ni fortsätter att bidra med er erfarenhet och klokskap trots att ni inte längre är yrkesverksamma …TACK.

Vi i styrelsen har som mål att förvalta ert förtroende på bästa möjliga sätt.

Emina Kovacic
Ordförande i Sveriges Arkitekter

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Land ska med lag byggas
Krönika

Land ska med lag byggas

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Tack för ert engagemang
Krönika

Tack för ert engagemang

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad: