Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Publicerad: 2024-02-08

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.

Under eftermiddagen den 8 februari hölls en digital extrastämma med endast en beslutspunkt på dagordningen – att ta ställning till styrelsens förslag att höja medlemsavgifterna för fullbetalande medlemmar. Stämman röstade ja till förslaget. Det innebär att avgifterna höjs med 39 kronor i månaden fram till den ordinarie stämman i höst, då beslut om kommande avgiftsnivåer fattas. Förbundsdirektör Tobias Olsson förklarar bakgrunden till beslutet:

– Vår ekonomiska situation är under hård press. Arbetslösheten bland medlemmarna ökar i och med byggkrisen. Det gör att utgifterna för inkomstförsäkringen mångdubblas.

Vi ser över möjliga besparingar. Alternativet hade varit att säga upp anställda på kansliet, men vi tror att vi behövs mer framöver, inte mindre.

Förbundsdirektör Tobias Olsson

Rusta för ökat stöd

Ett normalt år är kostnaden för Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring omkring två miljoner kronor. Förra året slutade den på 14 miljoner. För att täcka hålet tar förbundet av sitt kapital, men det är inte hållbart i längden. Lågkonjunkturen gör dessutom att intäkterna för kurser, tidskriftsannonser och tävlingar sjunker, vilket ytterligare försämrar ekonomin.

– Vi ser över möjliga besparingar. Alternativet hade varit att säga upp anställda på kansliet, men vi tror att vi behövs mer framöver, inte mindre. Förbundet behöver rusta för ökat stöd till medlemmar, trygga inkomstförsäkringen och med samma kraft fortsätta värna arkitekternas arbetsvillkor och roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Inkomstförsäkring ingår i avgiften

Med inkomstförsäkringen har du som medlem möjlighet att få upp till 80 procent av din ordinarie inkomst när du är arbetslös.

– Den låg tidigare utanför den ordinarie medlemsavgiften men är numera inbakad. Det beror på att flera medlemmar då missade att betala den extra avgiften och stod utan inkomstförsäkring vid arbetslöshet, säger Tobias Olsson.

Höjningen gäller från och med den 1 mars och året ut.

Kort om extrastämman

En medlemsstyrd organisation som Sveriges Arkitekter kan enbart fatta beslut om ändringar av medlemsavgifter på sitt högsta beslutande organ, stämman. En tillfällig avgiftshöjning på 39 kronor per månad under 2024 var extrastämmans enda beslutspunkt. Utöver den var det också det halvtidsmöte i mitten av mandatperioden som stämman 2022 beslutade om.

Läs mer

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: