Evidensbaserad stadsutveckling – Joakim Forsemalm

Publicerad: 2021-04-14

“Evidensbaserad stadsutveckling är en attityd och en metod som bidrar till stringenta diskussioner och frigör utrymme för kreativa idéer. Det är motsatsen till önsketänkande, anekdotisk bevisföring och suboptimerade beslut.”

“Det är en syntes av fyra olika perspektiv: forskningskunskap, kunskapen hos professionella som byggherrar, kunskap hos de som bor och verkar i ett område som ska utvecklas samt hur vi organiserar oss bäst för att klara av samtidens och framtidens utmaningar.”

Joakim Forsemalm, docent i etnologi, berättar om hur man kan arbeta kunskapsintegrerat med stadsutveckling utifrån ett par spännande exempel.

Eventet ägde rum torsdagen den 22 april 2021.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Jönköpings Arkitekturstrategi del 2
Jönköping – Kronoberg

Jönköpings Arkitekturstrategi del 2

På Torsdagen 25 November bjuder Jönköpings kommun tillsammans med SAJK in till en fysisk workshop på restaurang Tegel i Tändsticksområdet...
Publicerad:
Jönköpings Arkitekturstrategi
Jönköping – Kronoberg

Jönköpings Arkitekturstrategi

Jönköpings kommun tillsammans med SAJK bjuder in till ett digitalt samtal och en fysisk workshop för att prata om Jönköpings...
Publicerad: