Ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Publicerad: 2020-12-18

Regeringen har beslutat om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete.

För att underlätta att i samband med korttidsarbete genomföra kompetenshöjande insatser hos arbetstagare inför regeringen en ny förordning.

Från och med den 1 januari 2021 kan en arbetsgivare som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete också få ersättning för kostnader för sådana insatser.

Det gäller under förutsättning att de närmare villkoren för kompetensinsatser regleras i ett lokalt kollektivavtal eller i ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Med kompetensinsatser avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare.

Staten ersätter 60 procent av kostnaden för kompetensinsatser som utförs under del av eller hela den tid som frigörs vid korttidsarbete under stödperioden. Ersättningens storlek är begränsad till ett visst högsta belopp per arbetstagare.

Ändringar i lag om stöd vid korttidsarbete samt den nya förordningen om ersättningar för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete träder ikraft den 1 januari 2021.

Samlad information för företagare

regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dags att återgå till arbetsplatsen
Coronapandemin

Dags att återgå till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. Men nu är det dags för många att återgå till arbetsplatsen. Då är det bra att ha en plan över hur det ska gå till.
Publicerad:
Arbetslösheten för arkitekter minskar
Coronapandemin

Arbetslösheten för arkitekter minskar

När pandemin drog in över landet förra året stannade konjunkturen av. Många arkitektkontor var tvungna att korttidspermittera och sedan även säga upp anställda. Men nu ser det ljusare ut och arbetslösheten för arkitekter minskar sakta.
Publicerad:
Nya regler för korttidsarbete
Coronapandemin

Nya regler för korttidsarbete

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020 och som förslaget ser ut kommer stödet till korttidsarbete att förlängas till juni 2021.
Publicerad: