Enskilda initiativ ger oss kraft som kår

Publicerad: 2022-03-16

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2022, av Emina Kovacic.

I takt med att morgnarna blir ljusare, efter månader av restriktioner, inställda resor, digitala möten och en annorlunda vardag ter sig det naturligt att vilja fira. Just i år har vårt förbund en tydlig anledning.

Att Sveriges Arkitekter bildades för 20 år sedan, då medlemmarna i professionsförbunden SAR, LAR, SIR och FPR samt det fackliga Arkitektförbundet bestämde sig för att det är bättre att företräda medlemmarna unisont, är värt att fira! Beslutet att organisera sig i en gemensam konstellation har betytt mycket för både förbundets och professionens utveckling. Våra frågor har fått större genomslag i takt med att vi fått fler kollegor och en bredare bas, där många fler kämpar för samma sak.

Även om vi ser att mycket rör sig i rätt riktning så sker det inte tillräckligt snabbt. Därför är det extra viktigt att våra ansträngningar som kår följs av enskilda initiativ som kan agera förebild.

Minst lika viktigt som att fira framgångarna som kår är det att påminna varandra om det enskilda ansvaret, och att det fortfarande finns mycket att kämpa för! En debattartikel på arkitekten.se, som tar upp behovet av att bredda skolornas rekryteringsbas, väckte många tankar hos mig. Det gjorde även intervjun med Malmös stadsarkitekt, som valt att bosätta sig i socioekonomiskt svaga Rosengård. Om vi ska lösa samhällsutmaningar på bästa sätt är den representativitet som bottnar i det självupplevda en av de viktigaste nycklarna. Flerbottnade, komplexa frågor kräver en bred palett av erfarenheter och lösningar, där mångfald ses som en självklar tillgång.

Även om vi ser att mycket rör sig i rätt riktning så sker det inte tillräckligt snabbt. Därför är det extra viktigt att våra ansträngningar som kår följs av enskilda initiativ som kan agera förebild. Oavsett om det handlar om att bli mentor till en kollega, ge någon praktikplats, handleda en student, debattera viktiga branschfrågor eller utbilda allmänheten är det viktigt att avsätta tid för det.

Så, arbetar du på ett lärosäte, passa på att verka för en rymligare rekryteringsbas av både studenter och lärare. Är du anställd inom kommunen, fundera på hur de stadsplaneringsprojekt du tar fram lever upp till förbundets policyer. Är du företagare, fundera på i vilka sammanhang du agerar förebildligt och sprid sedan dina insikter så att de kommer fler till nytta!

Se inte det du gör som isolerade punktinsatser, utan som viktiga delar av en väl fungerande helhet. Det är tyngden av varje enskild tillämpning som ger oss kraft som kår och en stor anledning att fira!

Emina Kovacic
Förbundsordförande

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
(Arbets-) livetefter krisen
Krönika

(Arbets-) livetefter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Nu betyder förbundet som mest
Krönika

Nu betyder förbundet som mest

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 1–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
Omställningens tid är här
Krönika

Omställningens tid är här

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 8–2023, av Tobias Olsson.
Publicerad: