Eldsjälar värmer i vinterkylan

Publicerad: 2021-12-20

Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic summerar sitt första år som ordförande och hälsar God Jul & Gott Nytt År.

Mitt första år som ordförande i SA har jag haft förmån att – fysiskt eller digitalt – besöka delar av vår demokratiorganisation. Jag har varit hos Sveriges Arkitekters lokalföreningar Gävle-Dala, Jönköping, Växjö och Västra Götaland, träffat representanter från föreningarna i Skåne och Blekinge, Lunds nybildade skönhetsråd, kollegor från privat, statlig och kommunal sektor, studenter och pensionärer … eldsjälar.

I sann julanda vill jag tacka alla de som avsätter tid för det ideella arbetet. Alla lokalföreningar, akademier, juryer, utskott och råd, flitiga bloggare och debattörer. Ni gör skillnad!

Jag har förstått att flera av lokalföreningarna har det tufft då allt färre medlemmar väljer att engagera sig ideellt. Något som jag hoppas att vi gemensamt kan förändra. Och inte enbart för de trevliga aktiviteternas och evenemangens skull, utan även för själva demokratiorganisationens. För om stämmans beslut ska spegla alla medlemmars intressen måste den fortsätta att bestå av representanter från hela landet, olika åldersgrupper, professioner, bakgrund, synsätt, erfarenheter, kön och härkomst. Så fundera gärna över hur just du kan bidra.

I sann julanda vill jag också tacka alla de som avsätter tid för det ideella arbetet. Alla lokalföreningar, akademier, juryer, utskott och råd, flitiga bloggare och debattörer. Ni gör skillnad!

Vi läser vår branschrapport och gläds åt att studenternas situation lättar, att arbetslösheten återgår till samma nivå som före pandemin, att allt fler företag nyanställer, tecknar kollektivavtal och bildar lokala klubbar. När 2021 går mot sitt slut kan vi konstatera att arkitektkåren går ljus framtid till mötes!

God Jul & Gott Nytt År!

Emina Kovacic, ordförande

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Diskriminering i arkitektbranschen
Medlem

Diskriminering i arkitektbranschen

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.
Publicerad:
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: