Diskriminering i arkitektbranschen

Publicerad: 2024-05-21

Sveriges Arkitekter har genomfört en enkät för att mäta förekomsten av upplevd diskriminering bland sina yrkesverksamma medlemmar. Resultatet visar en tydlig grad av upplevd diskriminering i fråga om etnisk tillhörighet, ålder och kön.

Rapporten är därför uppdelad i tre delrapporter om respektive diskrimineringsgrund. Den berättar också hur diskriminering definieras samt hur förbundet jobbar med frågorna och vilka krav vi ställer.

Emina Kovacic, ordförande i Sveriges Arkitekter. Foto: Jonas Malmström.

– Vi är ett fackförbund och därför måna om att våra medlemmar har bästa möjliga förutsättningar att bedriva sitt arbete. Det uppstår när alla känner sig uppskattade och sedda för sin kompetens, kunskap och erfarenheter, säger förbundsordförande Emina Kovacic.

Mycket kvar att göra

Hon ser diskrimineringsenkäten som ett sätt att hjälpa förbundet lyfta och belysa hur det ser ut i branschen. Emina Kovacic betonar dock att det är upp till varje enskild arbetsplats att agera utifrån resultatet och att våga se det vi kan uppleva som obekvämt. Resultatet visar att arkitektföretagen och hela kåren har mycket kvar att göra.

Det är lätt att tro att det där med diskriminering, det förekommer inte hos oss, men undersökningen visar att det tyvärr är förhållandevis vanligt.

Jens Andersson, chefsjurist Sveriges Arkitekter

– Vår kår förväntas lösa alltfler komplexa samhällsutmaningar. Därför behöver vi ta resultaten på allvar. Vi behöver också se värden i varje individ där kompetensen, personliga erfarenheter och särart ses som tillgång för arbetsplatsen och hela kåren, säger Emina Kovacic.

Laglig rättighet

Det är en laglig rättighet att skyddas från diskriminerad på sin arbetsplats och Sveriges Arkitekter vill stötta de medlemmar som utsätts på bästa möjliga sätt. Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett beteende är diskriminering i lagens mening eller inte. I ett sådant läge kan medlemmarna höra av sig till förbundets jurister och få hjälp med att tolka situationen.

– Bedömer vi att det föreligger diskriminering kan vi driva ärendet vidare och bland annat kräva skadestånd. Det är även viktigt att uppmärksamma sin arbetsgivare på diskriminering. Tyvärr visar undersökningen att det är knappt hälften av de som upplevt diskriminering som påtalat problemet för sin arbetsgivare, säger chefsjurist Jens Andersson och fortsätter:

– På ett mera generellt plan uppmanar jag alla arbetsgivare att lyfta frågan på arbetsplatsen och tydligt kommunicera vad som är ett oacceptabelt beteende. Det kräver att arbetsgivare skaffar kunskap om diskriminering och är beredda att ha ett öppet förhållningssätt. Det är lätt att tro att det där med diskriminering, det förekommer inte hos oss, men undersökningen visar att det tyvärr är förhållandevis vanligt.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Nya medlemsavgifter från årsskiftet
Medlem

Nya medlemsavgifter från årsskiftet

Från första januari 2024 höjs avgiften för medlemskap i Sveriges Arkitekter. En ytterligare höjning kan komma senare i vår. Ökade kostnader för inkomstförsäkringen är huvudorsaken till höjningen.
Publicerad: