Det handlar inte om stil

Publicerad: 2022-08-29

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 5–2022, av Tobias Olsson.

Inför valet har tidningen Arkitekten och förbundet undersökt hur riksdagspartierna vill utveckla den nationella arkitekturpolitiken som initierades av alliansregeringen och sjösattes av S-MP-regeringen. Några nya förslag sticker ut: Miljöpartiet vill införa en statlig innovationsfond för nyskapande arkitektur – ett utmärkt förslag. Kristdemokraterna vill vidareutveckla klimatdeklarationerna till att omfatta utemiljöer, precis som vi vill. Moderaterna vill ge riksarkitekten ett uppdrag om att öka medborgarinflytandet över hur det som byggs ska se ut. Jag medverkade på deras riksdagsseminarium i juni för att diskutera förslaget.

Vi verkar vara helt eniga med Moderaterna om själva grundproblemet – att det är för låg kvalitet i mycket av det som byggs idag. För Sveriges Arkitekter är det viktigt med en medborgardialog där fler kan komma till tals, men det är oklart hur Moderaterna menar att det ökade medborgarinflytandet ska förhålla sig till det som redan omhändertas av PBL-processen och hur det blir mer representativt.

Den stora frågan är ju inte vilken stil vi bygger i, utan hur vi ska klara av att bygga nytt överhuvudtaget och samtidigt klara klimatmålen.

Moderaterna poängterar att politiker inte ska bestämma stil, utan det ska medborgarna göra. Här menar vi att det är viktigt att ha med sig att lösningen på problemet med dåliga hus inte är att bygga i en viss stil (som vissa tror) utan att bygga med samma ambition och kvalitet som vid exempelvis förra sekelskiftet. För det som idag är avgörande för resultatet är ytterst fyra B; budgeten, byggherren, byggrätten och byggsystemet.

Att äldre stilar återkommer är inget nytt, det som hänvisas till i debatten som förebildligt är ofta hundra år gamla nytolkningar av äldre stilar. Men det är framför allt kvaliteter och värden från det vi byggde förr som vi borde hitta tillbaka till och ta med oss in i framtiden. Höga takhöjder, bra planlösningar och hållbara materialval måste följa med bakom omsorgsfullt gestaltade fasader. Och framför allt är det hög tid att anamma tidigare generationers syn på klimatsmarta material, återbruk och resurshushållning. Den stora frågan är ju inte vilken stil vi bygger i, utan hur vi ska klara av att bygga nytt överhuvudtaget och samtidigt klara klimatmålen.

Tobias Olsson
Förbundsdirektör

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Land ska med lag byggas
Krönika

Land ska med lag byggas

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 4–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad:
Tack för ert engagemang
Krönika

Tack för ert engagemang

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 3–2024 av Emina Kovacic.
Publicerad:
(Arbets-)livet efter krisen
Krönika

(Arbets-)livet efter krisen

Krönika i tidningen Arkitekten nummer 2–2024, av Tobias Olsson.
Publicerad: