Den Osynliga Kontinenten

Publicerad: 2021-05-13

Sveriges Arkitekter Skåne presenterar filmen Den osynliga kontinenten – en fördjupning av flera av de frågeställningar som presenteras i utställningen En annan landsbygd.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com

Den osynliga kontinenten är ett film som handlar om hur förändringsprocesser inom jordbruk, lantbruk och samhällsomvandling på landsbygder och mindre orter påverkar den gestaltade livsmiljön.

På en gemensam resa besöker Magnus Ljung (forskare och verksamhetsledare på RådNu), Nils Björling (arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad) och Liv Sonntag (landskapsarkitekt) ett stråk av platser av olika skala och geografier. Samtalet kombinerar kunskap om arkitektur, stadsbyggnad, landskapsvård och jord- och skogsbruk för att synliggöra hur landsbygdernas livsmiljöer gestaltas av en mångfald av olika aktörer och planeringsnivåer.

Syftet är att diskutera hur arkitekter behöver utveckla tvärdisciplinära kunskaper för att utveckla nya metoder för att påverka gestaltningen av den fysiska miljön. Samtalet beskriver hur landsbygderna förändras på andra sätt än städerna och därmed kräver andra verktyg och perspektiv för att bli synligt. Landsbygden är helt enkelt för stor för att gestalta genom formgivning och det blir därför mer betydelsefullt att arbeta med gestaltning genom att påverka de rumsliga processer som pågår.

Samtalet konkretiseras genom att det tar utgångspunkt i ett antal platser längs med ett geografiskt tvärsnitt och utifrån olika platser beskriver de rumsliga processer som pågår kring tätorter, åkermark, skogsmark och infrastruktur.

Filmen är skapad av Nils Björling Chalmers arkitektur i ett samarbete mellan Angelica Åkerman, Sveriges arkitekter Skåne, Form/Design Center, Väveriet Uddebo, Ekstrand Media och SLU och stiftelsen ARQ. 
Produktion: Auga Film. 
Foto och Film: Isac Eliasson

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
En sommarhälsning från ordföranden, 2021
Skåne

En sommarhälsning från ordföranden, 2021

Hej alla arkitekter! Här kommer lite information i sommarvärmen så här före midsommar och stundande ledigheter. Vi tror och hoppas...
Publicerad:
En vårhälsning från ordföranden, 2021
Skåne

En vårhälsning från ordföranden, 2021

Nu startar vi försiktigt upp våren med några digitala aktiviteter och håller tummarna för möjligheten att återkomma med flera evenemang till hösten.
Publicerad: