Den Osynliga Kontinenten

Publicerad: 2021-05-13

Sveriges Arkitekter Skåne presenterar filmen Den osynliga kontinenten – en fördjupning av flera av de frågeställningar som presenteras i utställningen En annan landsbygd.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com

Den osynliga kontinenten är ett film som handlar om hur förändringsprocesser inom jordbruk, lantbruk och samhällsomvandling på landsbygder och mindre orter påverkar den gestaltade livsmiljön.

På en gemensam resa besöker Magnus Ljung (forskare och verksamhetsledare på RådNu), Nils Björling (arkitekt och universitetslektor i stadsbyggnad) och Liv Sonntag (landskapsarkitekt) ett stråk av platser av olika skala och geografier. Samtalet kombinerar kunskap om arkitektur, stadsbyggnad, landskapsvård och jord- och skogsbruk för att synliggöra hur landsbygdernas livsmiljöer gestaltas av en mångfald av olika aktörer och planeringsnivåer.

Syftet är att diskutera hur arkitekter behöver utveckla tvärdisciplinära kunskaper för att utveckla nya metoder för att påverka gestaltningen av den fysiska miljön. Samtalet beskriver hur landsbygderna förändras på andra sätt än städerna och därmed kräver andra verktyg och perspektiv för att bli synligt. Landsbygden är helt enkelt för stor för att gestalta genom formgivning och det blir därför mer betydelsefullt att arbeta med gestaltning genom att påverka de rumsliga processer som pågår.

Samtalet konkretiseras genom att det tar utgångspunkt i ett antal platser längs med ett geografiskt tvärsnitt och utifrån olika platser beskriver de rumsliga processer som pågår kring tätorter, åkermark, skogsmark och infrastruktur.

Filmen är skapad av Nils Björling Chalmers arkitektur i ett samarbete mellan Angelica Åkerman, Sveriges arkitekter Skåne, Form/Design Center, Väveriet Uddebo, Ekstrand Media och SLU och stiftelsen ARQ. 
Produktion: Auga Film. 
Foto och Film: Isac Eliasson

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Seniorarkitekterna – program 2024
Skåne

Seniorarkitekterna – program 2024

Sveriges Arkitekter Skåne har en mycket aktiv seniorverksamhet med många välbesökta och uppskattade studiebesök. Här är det preliminära programmet för 2024.
Publicerad:
Föreslå delegater till stämman 2024
Skåne

Föreslå delegater till stämman 2024

Vill du påverka Sveriges Arkitekters verksamhet eller vet du någon som hade gjort det bra? Här har du chansen att föreslå dig själv eller någon du tror är lämplig till en plats på stämman.
Publicerad:
Radikala samarbeten
Skåne

Radikala samarbeten

Under hösten kommer Sveriges Arkitekter Skåne att köra öppna samtal med utgångspunkt i ett utforskande av samarbetets möjligheter.
Publicerad: