Delta i tävling om vattentorn på Värmdö

Publicerad: 2023-08-09

Nu börjar en tävling om ett nytt vattentorn i Hemmesta på Värmdö. Värmdö kommun arrangerar en allmän projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Välkommen att delta!

Värmdö kommun vill bygga ett nytt vattentorn av hög arkitektonisk klass som skapar en lokal signatur för Hemmestaområdet. Värmdö ligger i ett attraktivt skärgårdslandskap nära Stockholm och är en av landets snabbast växande kommuner. Ett till vattentorn behövs för att klara framtida utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till såväl omvandlingsområden som till nya bostadsområden.

Flygbild över Hemmesta centrum som även visar Värmdölandets karaktär med jordbruksmark och skogsbeklädda höjder. Foto: Värmdö kommun.

Kommunen arrangerar tävlingen för att få in många olika kreativa och spännande förslag på byggnadens gestaltning och som även tar hänsyn till omgivande landskap och natur. Värmdö kommuns avsikt är att handla upp konsulttjänster för arkitektur av det vinnande teamet för fortsatt uppdrag att projektera vattentornet.

Tävlingsuppgiften består i att gestalta och placera Hemmestas nya vattentorn med dess teknikutrymmen samt omgivande mark och att illustrera placering av tillfartsväg och vändplan, områdesskydd samt vistelseyta.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ny tävling om resecentrum i Skellefteå
Tävlingar

Ny tävling om resecentrum i Skellefteå

Skellefteå kommun anordnar en inbjuden projekttävling om gestaltning av en arkitektonisk helhet för Skellefteå resecentrum och dess närmaste omgivning. Tävlingen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
Nu startar studenttävlingen – nya ögon på trä
Tävlingar

Nu startar studenttävlingen – nya ögon på trä

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä och med stöd av Sveriges Arkitekter bjuder in till arkitekturtävling för studenter om utformningen av en träffpunkt/mötesplats med scen på Nordbygg 2024.
Publicerad:
Håll utkik! Snart tävling om vattentorn på Värmdö
Tävlingar

Håll utkik! Snart tävling om vattentorn på Värmdö

I början av augusti startar Värmdö kommun en allmän projekttävling om gestaltning av ett nytt vattentorn i Hemmesta i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Publicerad: