Delta i tävling om vattentorn på Värmdö

Publicerad: 2023-08-09

Nu börjar en tävling om ett nytt vattentorn i Hemmesta på Värmdö. Värmdö kommun arrangerar en allmän projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. Välkommen att delta!

Värmdö kommun vill bygga ett nytt vattentorn av hög arkitektonisk klass som skapar en lokal signatur för Hemmestaområdet. Värmdö ligger i ett attraktivt skärgårdslandskap nära Stockholm och är en av landets snabbast växande kommuner. Ett till vattentorn behövs för att klara framtida utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till såväl omvandlingsområden som till nya bostadsområden.

Flygbild över Hemmesta centrum som även visar Värmdölandets karaktär med jordbruksmark och skogsbeklädda höjder. Foto: Värmdö kommun.

Kommunen arrangerar tävlingen för att få in många olika kreativa och spännande förslag på byggnadens gestaltning och som även tar hänsyn till omgivande landskap och natur. Värmdö kommuns avsikt är att handla upp konsulttjänster för arkitektur av det vinnande teamet för fortsatt uppdrag att projektera vattentornet.

Tävlingsuppgiften består i att gestalta och placera Hemmestas nya vattentorn med dess teknikutrymmen samt omgivande mark och att illustrera placering av tillfartsväg och vändplan, områdesskydd samt vistelseyta.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Studenttävling är avgjord
Tävlingar

Studenttävling är avgjord

Studenttävlingen NEB Design Challenge är en designutmaning för arkitektstudenter att skapa nya idéer utifrån New European Bauhaus värden – hållbart, vackert och inkluderande. Tävlingen är avslutad och vinnare utsedd.
Publicerad: