Foto av Proxyclick Visitor Management System från Pexels.

Dags att återgå till arbetsplatsen

Publicerad: 2021-09-28

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. Men nu är det dags för många att återgå till arbetsplatsen. Då är det bra att ha en plan över hur det ska gå till.

Inför återgången till kontoret är det bra att planera. Det är bra om lokal facklig representant, skyddsombud och arbetsgivare kan göra det tillsammans.

Ta fram en policy

Ta gärna fram en tydlig policy, eller till och med ett lokalt avtal, om vad som gäller vid återgång och eventuellt fortsatt distansarbete. Ni kan ta hjälp av Prevent som bland annat har tagit fram information och en checklista som kan vara till hjälp när ni går tillbaka till kontoret.

Inför återgången till arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en riskbedömning. Den görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. När ni har identifierat de eventuella riskerna behöver ni bedöma hur allvarliga de är och skapa en eventuell handlingsplan med åtgärder.

Fortsatt distansarbete?

Många arbetsplatser kommer även fortsättningsvis erbjuda de anställda möjlighet att arbeta på distans en eller flera dagar i veckan. Det finns ett antal frågor som parterna bör tänka på vid distansarbete. PTK har tagit fram bra informationsmaterial kring distansarbete.

Fler rekommendationer om distansarbete finns även som en PDF från PTK.

Hybridverksamhet

Då återgång till arbetsplatsen ofta sker grad- eller delvis innebär det att arbetet kommer att ske både på kontoret och på distans, vanligtvis hemma. Det blir en slags hybridverksamhet och det är upp till varje arbetsgivare att avgöra om det passar verksamheten och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Arbetslösheten för arkitekter minskar
Coronapandemin

Arbetslösheten för arkitekter minskar

När pandemin drog in över landet förra året stannade konjunkturen av. Många arkitektkontor var tvungna att korttidspermittera och sedan även säga upp anställda. Men nu ser det ljusare ut och arbetslösheten för arkitekter minskar sakta.
Publicerad:
Utbildning under korttidsarbete – vad gäller
Coronapandemin

Utbildning under korttidsarbete – vad gäller

Det centrala avtalet säger att det är möjligt att använda den arbetsbefriade tiden under korttidsarbete till utbildning – både internt och externt. Men det är inte reglerat vad som räknas som utbildning och hur omfattande utbildningen kan vara. Vad är det som gäller?
Publicerad:
Coronapandemin – så har arkitekternas arbetsliv påverkats
Coronapandemin

Coronapandemin – så har arkitekternas arbetsliv påverkats

Den pågående coronapandemin påverkar arkitekternas arbetsliv i hög grad. Många mår sämre men det finns också de som påverkats positivt av att arbeta på distans. Det visar en enkät som besvarats av yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter.
Publicerad: