Foto av Proxyclick Visitor Management System från Pexels.

Dags att återgå till arbetsplatsen

Publicerad: 2021-09-28

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. Men nu är det dags för många att återgå till arbetsplatsen. Då är det bra att ha en plan över hur det ska gå till.

Inför återgången till kontoret är det bra att planera. Det är bra om lokal facklig representant, skyddsombud och arbetsgivare kan göra det tillsammans.

Ta fram en policy

Ta gärna fram en tydlig policy, eller till och med ett lokalt avtal, om vad som gäller vid återgång och eventuellt fortsatt distansarbete. Ni kan ta hjälp av Prevent som bland annat har tagit fram information och en checklista som kan vara till hjälp när ni går tillbaka till kontoret.

Inför återgången till arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en riskbedömning. Den görs bäst i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. När ni har identifierat de eventuella riskerna behöver ni bedöma hur allvarliga de är och skapa en eventuell handlingsplan med åtgärder.

Fortsatt distansarbete?

Många arbetsplatser kommer även fortsättningsvis erbjuda de anställda möjlighet att arbeta på distans en eller flera dagar i veckan. Det finns ett antal frågor som parterna bör tänka på vid distansarbete. PTK har tagit fram bra informationsmaterial kring distansarbete.

Fler rekommendationer om distansarbete finns även som en PDF från PTK.

Hybridverksamhet

Då återgång till arbetsplatsen ofta sker grad- eller delvis innebär det att arbetet kommer att ske både på kontoret och på distans, vanligtvis hemma. Det blir en slags hybridverksamhet och det är upp till varje arbetsgivare att avgöra om det passar verksamheten och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Arbetslösheten för arkitekter minskar
Coronapandemin

Arbetslösheten för arkitekter minskar

När pandemin drog in över landet förra året stannade konjunkturen av. Många arkitektkontor var tvungna att korttidspermittera och sedan även säga upp anställda. Men nu ser det ljusare ut och arbetslösheten för arkitekter minskar sakta.
Publicerad:
Nya regler för korttidsarbete
Coronapandemin

Nya regler för korttidsarbete

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020 och som förslaget ser ut kommer stödet till korttidsarbete att förlängas till juni 2021.
Publicerad:
Att tänka på när du tecknar avtal om korttidsarbete
Coronapandemin

Att tänka på när du tecknar avtal om korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att vid en ekonomisk kris kan en överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och förbund om att arbetstagare ska gå ner i arbetstid och lön under begränsad tid. Här följer några tips till dig som har kollektivavtal på din arbetsplats och ska teckna ett avtal om korttidsarbete
Publicerad: