Coronapandemin – så har arkitekternas arbetsliv påverkats

Publicerad: 2020-05-05

Den pågående coronapandemin påverkar arkitekternas arbetsliv i hög grad. Många mår sämre men det finns också de som påverkats positivt av att arbeta på distans. Det visar en enkät som besvarats av yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter.

En undersökning från Sveriges Arkitekter visar att drygt hälften av de anställda arkitekterna tycker att deras välbefinnande har försämrats under den rådande pandemin. Främst märks det inom privat sektor där 20 procent uppger att de har tagits ut i korttidsarbete, fyra procent har blivit varslade och tre procent är redan uppsagda.

– Det är framför allt på arbetsplatser där anställda har tagits ut i korttidsarbete eller där medarbetare har blivit uppsagda som välbefinnandet har påverkats negativt. Men där arbetsgivare har satsat på kompetensutveckling för korttidsarbetande har välbefinnandet förbättrats, säger Jonas Mellqvist, gruppchef för rådgivning och medlemsservice på Sveriges Arkitekter.

Mindre stress på distans

Knappt en femtedel av de svarande anser att de mår bättre och har blivit mer produktiva under coronapandemin. Många av fritextsvaren vittnar om att det går att jobba mer effektivt och det blir mindre stressigt på distans. Jonas Mellqvist tror att det är något som kan förändra arbetslivet efter pandemin – att företag som är lyhörda för att erbjuda flexibilitet kommer att ha en konkurrensfördel i rekrytering av talanger.

– Jag tror att det kan bli en profileringsfråga för kontor som vill attrahera en viss typ av kompetens, som kommer att förvänta sig att det även fortsättningsvis ska gå att jobba på distans. Men det kräver ett ledarskap som bygger på tillit till sina anställda.

Tidigare under våren har Sveriges Arkitekter skickat ut enkäter till Sveriges arkitektföretag för att undersöka effekterna av den pågående coronapandemin. Den här gången har frågorna riktats direkt till de anställda inom alla arbetsmarknadssektorer, med syftet att få kunskap om hur deras arbetsliv har påverkats av pandemin.

Stor skillnad mellan sektorerna

Det är stor skillnad på privat- och offentlig sektor vad gäller antal permitteringar och varsel. Hälften av dem som arbetar i privat sektor uppger att arbetsgivaren tagit ut personal i korttidsarbete. Över 20 procent svarar att deras arbetsgivare har varslat personal om uppsägning och 19 procent meddelar att uppsägningar redan har skett. Det kan jämföras med offentlig sektor där ytterst få uppger att de själva är berörda av varsel eller uppsägning på grund av coronapandemin.

– De anställda i privat sektor drabbas helt klart snabbast av den inbromsande konjunkturen i samband med pandemin.

Yngre drabbas värst

Merparten av dem som nu har korttidsarbete är födda mitten av 1980-talet. Samma grupp är också i störst utsträckning varslade eller uppsagda. Fördelningen följer i princip åldersstrukturen i arkitektkåren.

– Nära var fjärde yngre arkitekt tror sannolikheten att bli uttagen i korttidsarbete, varslas eller sägas upp är ganska eller mycket hög, säger Jonas Mellqvist.

Inredningsarkitekter och arkitekter verksamma inom kulturmiljövård bedömer sig själva ha störst risk, medan landskapsarkitekter och planeringsarkitekter tror att de löper lägst risk.

Om undersökningen

En webbenkät skickades till 7 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter. Enkäten var öppen 23–28 april. Svarsfrekvensen var knappt 30 procent.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dags att återgå till arbetsplatsen
Coronapandemin

Dags att återgå till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. Men nu är det dags för många att återgå till arbetsplatsen. Då är det bra att ha en plan över hur det ska gå till.
Publicerad:
Arbetslösheten för arkitekter minskar
Coronapandemin

Arbetslösheten för arkitekter minskar

När pandemin drog in över landet förra året stannade konjunkturen av. Många arkitektkontor var tvungna att korttidspermittera och sedan även säga upp anställda. Men nu ser det ljusare ut och arbetslösheten för arkitekter minskar sakta.
Publicerad:
Utbildning under korttidsarbete – vad gäller
Coronapandemin

Utbildning under korttidsarbete – vad gäller

Det centrala avtalet säger att det är möjligt att använda den arbetsbefriade tiden under korttidsarbete till utbildning – både internt och externt. Men det är inte reglerat vad som räknas som utbildning och hur omfattande utbildningen kan vara. Vad är det som gäller?
Publicerad: