Bli del av ett nytt Europeiskt Bauhaus

Publicerad: 2021-02-16

Europeiska kommissionen vill skapa ett nytt europeiskt Bauhaus. Var med och bidra med dina idéer och delta i samtalet du också.

När Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt årliga tal inför Europaparlamentet presenterade sin vision om ett nytt europeiskt Bauhaus väckte det stora förhoppningar inom kåren. Tillsammans gör vi verklighet av det nya Bauhaus genom att fylla initiativet med innehåll om hur vi utformar en hållbar, inkluderande och vacker framtid.

Europeiska kommissionen vill skapa ett nytt europeiskt Bauhaus, ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ, som en del av Green New Deal –kommissionens färdplan för en hållbar ekonomi i EU. Det nya Bauhaus är tänkt att bli en mötesplats för samtal och idéer om hur vi ska leva tillsammans efter pandemin med respekt för vår planet och varandra.

I den pågående första fasen, Co-Design-fasen, bjuds aktörer in att tillsammans utforma ett nytt Europeiskt Bauhaus. Kommissionen erbjuder en plattform för att olika aktörer ska kunna bidra med idéer, projekt och exempel samt ett toolkit för att arrangera event, digitala workshops och samtal. Med utgångspunkt i plattformen kan olika professioner tillsammans – i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik – med hjälp av design utforma en hållbar, inkluderande och vacker framtid.

Under våren kommer ett nytt pris att delas ut för att belöna aktörer med idéer till lösningar på de utmaningar vi står inför. I höst inleds fas två med utlysningar till fem pilotprojekt i olika EU-länder. När pilotprojekten genomförts inleds fas tre som syftar till att sprida idéerna.

Vår uppmaning till dig:

  • Bli en del av det nya europeiska Bauhaus – dela med dig av dina idéer och delta i samtalet.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dystert och osäkert i konjukturmätning
Branschrapport

Dystert och osäkert i konjukturmätning

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät för i år. Osäkerheten inför framtiden är stor.
Publicerad:
Optimismen viker bland arkitektföretagarna
Branschrapport

Optimismen viker bland arkitektföretagarna

I Sveriges Arkitekters branschrapport pekar konjunkturpilarna åt olika håll. Efter ett starkt 2021 är företagarna mindre optimistiska inför framtiden. Samtidigt faller omsättning, beläggning och vinst från höga nivåer och arbetslösheten är fortsatt låg.
Publicerad: