Adda (fd SKL Kommentus) upphandlar ramavtal för skolmöbler

Publicerad: 2021-07-01

Sveriges Arkitekter anser att de ritningstjänster som ska ingå i avtalet utan ersättning är arkitekttjänster och bör upphandlas separat eller att ersättning ska utgå för dem.

Adda svarar att det inte krävs arkitektkompetens för att göra ”en skiss av en eller flera miljöer så att beställaren får en tydlig visuell bild över hela inredningsprojektet så att beställaren ser produkterna placerade i den miljö där de ska stå.”

Sveriges Arkitekter opponerar sig mot detta synsätt.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ängelholms kommun upphandlar arkitekt
Upphandlingsakuten

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt

Ängelholms kommun upphandlar arkitekt utan att använda branschens standardavtal ABK 09.
Publicerad: