Adda (fd SKL Kommentus) upphandlar ramavtal för skolmöbler

Publicerad: 2021-07-01

Sveriges Arkitekter anser att de ritningstjänster som ska ingå i avtalet utan ersättning är arkitekttjänster och bör upphandlas separat eller att ersättning ska utgå för dem.

Adda svarar att det inte krävs arkitektkompetens för att göra ”en skiss av en eller flera miljöer så att beställaren får en tydlig visuell bild över hela inredningsprojektet så att beställaren ser produkterna placerade i den miljö där de ska stå.”

Sveriges Arkitekter opponerar sig mot detta synsätt.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Kungsbacka kommun upphandlar tekniska konsulter
Upphandlingsakuten

Kungsbacka kommun upphandlar tekniska konsulter

Kungsbacka kommun ramavtalsupphandlar tekniska konsulter planprogram och detaljplaner men utvärderar endast lägsta pris.
Publicerad:
Hässelby-Vällingby upphandlar utan ABK 09
Upphandlingsakuten

Hässelby-Vällingby upphandlar utan ABK 09

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ramavtalsupphandlar landskapsarkitekter utan att tillämpa branschens standardavtal ABK 09.
Publicerad:
Jönköpings kommun upphandlar arkitektorganisation
Upphandlingsakuten

Jönköpings kommun upphandlar arkitektorganisation

Jönköpings kommun upphandlar en arkitektorganisation för uppdrag fram till bygglovshandling avseende badhus. Kommunen ställer krav som framstår som oproportionerliga i förhållande till syftet med upphandlingen.
Publicerad: