Nyhet- OSA kollen - Sveriges Arkitekter

För två år sedan så infördes arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö OSA (AFS 2015:4) och nu finns det ett nytt digitalt verktyg som hjälper er på arbetsplatsen att jobba tillsammans med denna viktiga fråga.

Verktyget kallas OSA kollen och är framtagen av Sunt Arbetsliv, som ska ge stöd i vad OSA är och hur man kan arbeta med konkreta frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Sunt Arbetsliv är en partsgemensam grupp som driver frågor om arbetsmiljö inom den offentliga sektorn, men frågan om OSA gäller för alla arbetsplatser och kan därför kan verktyget användas inom alla sektorer.

Du hittar verktyget här.