"Nyanlända självklar lösning på kompetensbristen" - Sveriges Arkitekter

 

Branschchef Charlotta Holm Hildebrand har tillsammans med flera företrädare för arkitektbranschen skrivit en debattartikel om en av lösningarna på arbetskraftsbristen i branschen. Att anställa fler utrikesfödda arkitekter ger både fler medarbetare och tillför andra perspektiv.

Ur artikeln: ”Arbetslösheten för svenskfödda arkitekter är nära noll. För utrikes födda är den drygt 17 procent. Det i en bransch som skriker efter arbetskraft. Lösningen är självklar: anställ fler utrikesfödda arkitekter.

Bashar är 36 år och flydde till Sverige från Syrien för tre och ett halvt år sedan. Efter en tuff start i det nya landet, där han hade svårt att få jobb, kom han genom projektet KAN Connect i kontakt med ett arkitektkontor. Idag jobbar och trivs Bashar som arkitekt med projektering, det yrke han utbildats till i Syrien.”

Undertecknarna är:

Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges Arkitekter som startar intensivkurser för nyanlända
Ahmed Alaydi, arkitekt på Brunnberg & Forshed och initiativtagare till språkcafé för nyanlända arkitekter
Joakim Kaminsky, delägare i Kjellgren Kaminsky Architecture, initiativtagare till KAN Connect
Anders Lindh, vd för ETTELVA Arkitekter som gjort en guide för nyanlända
Johan von Wachenfeldt, vd för Arkitekterna Krook & Tjäder, jobbar med KAN Connect

Läs hela artikeln