Nya avgifter för medlemskapet - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters förbundsstämma 2018 beslutade att ändra medlemsavgifterna. Ordinarie, yrkesverksamma, medlemmar får en höjning medan andra kategorier med tillfälligt lägre betalningsförmåga får en sänkning. Förändringarna sker från den 1 januari 2019.

Genom att avgifterna ökar för ordinarie medlemmar med 30 kronor i månaden till 330 kronor säkerställer vi att verksamheten kan utvecklas i linje med det verksamhetsprogram som stämman fastställt. Förbundet står också bättre rustat att kunna hantera eventuellt ökade utbetalningar från den inkomstförsäkring som måneda medlemmar omfattas av. I och med avdragsrätten för fackföreningsavgift innebär det att den verkliga kostnaden för ordinarie medlemmar blir cirka 250 kronor i månaden.

Förbundet inför fyra nya kategorier som anpassas för situationer då inkomsten kan vara lägre än vanligt. Under sjukskrivning eller föräldraledighet betalar du 110 eller 220 kronor i månaden, beroende på inkomst. Har du en inkomst om 15 000–30 000 kronor per månad betalar du 110 eller 220 kronor. Är du yrkesverksam senior som tidigare betalade ordinarie avgift betalar du efter nyår 220 kronor. Och nyutexaminerade får halverad ordinarie medlemsavgift, 165 kronor, första året efter studierna.

Avgiften för anslutna till Företagarservice höjs med 60 kronor per serviceavgift och månad till 400 kronor.

Seniorernas medlemsavgifter ökar med 30–35 kronor per månad. Yrkesverksamma seniorer betalar 220 kronor per månad. Pensionerade seniorer 110 kronor, seniorer över 75 år betalar 80 kronor.

Studentmedlemskapet kostar oförändrat 25 kronor i månaden.

I jämförelse med övriga nordiska länder är Sveriges Arkitekters medlemsavgifter förhållandevis låga. Motsvarande medlemskap i Danmark kostar 435 kronor + tidningsprenumeration, i Norge 475 kronor efter skatteavdrag och 700 kronor i Finland. Jämfört med andra branschförbund inom Saco ligger avgifterna till Sveriges Arkitekter lägre. Exempelvis betalar medlemmar i Läkarförbundet cirka 500 kronor/månad, Sveriges Psykologförbund 425 kronor och Sveriges Tandläkarförbund 410 kronor.