Ny generaldirektör för arkitekternas angelägnaste verk - Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—24 maj 2017

Foto: Franz Feldmanis

Så det blev Anders Sjelvgren som den 24 maj utsågs till ny generaldirektör på Boverket. Det här är en av regeringens allra viktigaste tillsättningar denna mandatperiod. Boverket behöver vara den ledande myndigheten för vårt hållbara samhällsbyggande – en av vår tids stora utmaningar.

Anders Sjelvgren är en lågoddsare. Med sin långa erfarenhet i olika roller är han i princip en internrekrytering, även om hans senaste uppdrag har varit divisionschef på RISE, Research Institutes of Sweden. Han har god kunskap om Boverkets verksamhet och – förhoppningsvis – om myndighetens stora potential.

– Anders Sjelvgren har en gedigen erfarenhet av samhällsplanering, boende och byggande, såväl från näringslivet som från offentlig förvaltning, kommenterade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson när han offentliggjorde den nya generaldirektören den 24 maj.

Boverket har kanske inte det starkaste varumärket inom samhällsbyggnadsbranschen. Det har en bit kvar att klättra för att nå tillbaka till det som anses vara myndighetens glansdagar på 1990-talet. Men det är den enskilt viktigaste myndigheten för det hållbara (bo)stadsbyggandet och har en stor potential.

Att flera myndigheter arbetar med hållbar (stads)utveckling på olika sätt är både bra och helt oundvikligt. Urbaniseringen har gjort att allt fler människor bor och verkar i en urban kontext, likaså sker en stor del av tillväxten och utbyggnaden där. Och allt detta ska förstås vara hållbart. Därför blir hållbar stadsutveckling en gigantisk fråga för många att hantera.

Men någon behöver samordna, axla ett övergripande ansvar liksom rollen som expertmyndighet på området – och det är naturligtvis Boverket. Myndigheten har idag till exempel det övergripande ansvaret för Plattformen för hållbar stadsutveckling, där Trafikverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Naturvårdsverket ingår.

Vad kan vi vänta oss av Boverket framöver? Om regeringen väljer att tillsätta en ”riksarkitekt” – som trots de dåliga vibbar som benämningen ger är en alldeles utmärkt idé – är det på Boverket denna ska vara placerad. Inte minst på grund av att PBL, plan- och bygglagen, och BBR, Boverkets byggregler, ligger hos Boverket. Även det långtgående samarbetet som finns med länsstyrelserna gör myndigheten så viktig för kvaliteten i vår byggda miljö. Boverket behöver arbeta mer och bättre med gestaltningsfrågorna. I arbetet med lagstiftning, i arbetet med bidragen (just nu till bland annat utemiljöer och lärmiljöer), i arbetet med hållbar stadsutveckling etcetera. Boverket behöver helt enkelt vara regeringens expertmyndighet även när det gäller arkitektur och stadsutveckling.

Men ArkDes då, kanske någon undrar. Ja, ArkDes är en viktig spelare i detta och ett viktigt komplement men har en annan roll som museimyndighet – att ställa frågor och problematisera, att folkbilda och mycket annat. Men inte att vara expert på hur förändringar i till exempel BBR och PBL påverkar vår gestaltade livsmiljö – den kompetensen måste finnas hos den föreskrivande myndigheten. Med andra ord Boverket.

Jag hoppas också att myndigheten vågar och får mandat att sticka ut hakan mer och ge en mer ”hands on”-rådgivning till främst kommunerna – att vara en expertmyndighet på riktigt som går före och visar vägen. Och då inte utifrån vad några tjänstepersoner kokat ihop på kontoret i Karlskrona utan utifrån vad som kan vara en av paradgrenarna – att tillsammans med länsstyrelserna oavbrutet inventera och lyfta fram de bästa exemplen i kommunerna.

För att enklare kunna attrahera och behålla kompetens håller jag tummarna för att Boverket förstärker sin filial i Stockholm eller öppnar ytterligare en filial i Malmö. På önskelistan finns också att Boverket ser över hela sin kommunikation som myndighet, anpassat till alla de målgrupper myndigheten idag har: allmänhet och konsument, de som arbetar med Boverkets frågor i kommuner och på företagen, andra myndigheter och även (kommun)politiker.

Möjligheterna och göromålen är många, förväntningarna höga – lycka till Anders Sjelvgren! Boverket går förhoppningsvis en spännande framtid till mötes.

Tobias Olsson är förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *