NY Advertising Agency - Sveriges Arkitekter

En frikyrka från 1960-talet byggdes om till kontor. Ombyggnaden har ritats av Marge Arkitekter och projektet är nominerat till WIN Awards 2015.

En bärande del av konceptet har varit färgsättning och material. Varje konferensrum har sin egen kulör, inspirerad av 1960-talets färgskala, medan kontorsdelen får karaktär av materialen, som koppar och trä. Projektets utmaningar var framför allt att få in tillräckligt mycket ljus i lokalerna men också planlösning och akustik.

Projektet är nominerat i kategorin Workspace Interior.

Till WIN Awards