"Nu gör vi allt för att stötta er" - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters tillförordnade förbundsdirektör Elisabet Elfström skriver om hur förbundet jobbar för att stötta såväl arkitektföretagen som arkitekterna under den rådande coronapandemin.

Coronaepidemin påverkar såväl företag som individ. Vi har förstått att ni liksom vi har anpassat verksamheten med ombokade och inställda möten, inga resor och jobb hemifrån. Vi ser också att sjukdagar och vab-uttag har ökat, många medlemmar är oroliga och företag varslar eller permitterar pga att befintliga uppdrag skjuts upp eller avbryts.

Arkitekterna på den privata sidan är helt beroende av en fungerande byggsektor. När byggbranschens processer fördröjs och fördyras stryps framtida projekt och det slår hårt och snabbt mot vår kår. Vi vet av erfarenhet att generella konjunkturnedgångar drabbar arkitektkåren med snabbt stigande arbetslöshetssiffror.

De krispaket som regeringen infört, och som arbetsmarknadens parter unisont skrivit under, kan vara ett stöd för företag med goda marginaler och eget kapital. Men företag som redan har små marginaler eller egenföretagare som inte omfattas av de riktade krispaket som hittills presenterats står inför en tuff och oviss närtid.

Tillsammans med de andra Sacoförbunden har vi framfört vår branschs utmaning och akuta behov till regeringens speciella samordnare för coronafrågor.

Sveriges Arkitekter koncentrerar sig nu på att stötta medlemmar och företag, både på egenhand och i samarbete med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Här på arkitekt.se finns svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller på jobbet just nu, exempelvis vad som menas med korttidspermittering och hur man kan hantera hemarbete under rådande coronaepidemi och vi uppdaterar informationen löpande. Många tar kontakt med oss nu och det kan ta lite längre tid att få återkoppling men vi finns här för er.

Låt oss nu alla hoppas att den här perioden inte blir långvarig och att konsekvenserna blir begränsade för vår organisation och för branschen men framförallt för dig som medlem.

Elisabet Elfström
tf förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
2020-03-25