Nu börjar det röra på sig! - Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—10 feb 2017

Som vi har väntat, men nu börjar det hända saker. Ny chef på ArkDes, nya uppdrag till Boverket, kommande proposition(er) under året och mycket mer – jag försöker ge en snabb överblick kring regeringens arkitekturpolitik.

Vi gick från tystnad och lite verkstad till en utredning om en ny politik för arkitektur, form och design med Christer Larsson i spetsen, vars resultat efter en stund i marinad nu har börjat dyka upp. Statsministern pratade arkitektur i regeringsförklaringen i höstas. En ny och förbättrad LOU gäller från 1 januari. Forskningsproppen, om än abstrakt, deklarerar mer pengar till samhällsbyggandet och hållbara livsmiljöer. Miljö- och stadsutvecklingsministern Skog håller på att ta fram nationella mål för hållbar stadsutveckling. Handelsminister Linde har släppt in arkitekturen i värmen för att kunna öka exporten av kunskapsintensiva tjänster och för att stärka Sverigebilden.

Och i går fick Boverket ett nytt uppdrag från bostadsminister Peter Eriksson (MP) att titta hur kommunerna i dag jobbar med arkitektur- och gestaltningsfrågor inom PBL och ta fram verktyg och förslag och lyfta fram goda exempel. Uppdraget är ett av flera underlag till den nationella arkitekturpolicy som ska tas fram i år. Eriksson kommenterar det hela med ”Att bygga mycket räcker inte. Vi måste också bygga hållbart och med estetiska ambitioner”.

Regeringen skriver också i pressmeddelandet att en nationell arkitekturpolicy för mer hållbara stadsmiljöer har ett övergripande syftet att lyfta och stärka arkitekturens ställning i samhället och i offentlig sektor och att arkitekturpolicyn ska bidra till att stärka offentliga aktörers roll i främjandet av en omsorgsfull arkitektonisk gestaltning av den byggda och anlagda miljön i städer och tätorter.

Det är förstås en mycket bra nyhet. Det är i kommunerna det händer, och en nationell arkitekturpolicy kan bara fungera om kommunerna är en del av den. Det är också positivt att regeringen breddar frågan om arkitektur i den nya politiken. I den nu gällande Framtidsformer från 1998 var tyngdpunkten mer åt just formen. Regeringen skriver fortsatt att arkitekturpolicyn ska bidra till att skapa mer hållbara stadsmiljöer som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer, en ökad social hållbarhet och en minskad klimatpåverkan.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) deklarerade tidigt att utredningen Gestaltad livsmiljö, som hennes departement har hand om, skulle mynna i en proposition till riksdagen och den är planerad att överlämnas som senast i höst. Här blir det minst sagt intressant att se hur regeringen syr ihop detta. Men det är ett angenämt problem att det är många ministrar som jobbar med arkitekturpolitiken.

Som om det inte var nog så får vi i dag också äntligen träffa en ny överintendent och chef för ArkDes. Det är två och ett halvt år sedan regeringen valde att markera och peta Lena Rahoult strax innan hennes mandat var slut. ArkDes behövde en nystart. Och det fick myndigheten onekligen i och med den tillförordnade överintendenten Kerstin Brunnberg och turerna kring en eventuell sammanslagning tätt följt av Christer Larssons förslag att omstöpa ArkDes till Myndigheten för gestaltad livsmiljö. Men i våras deklarerade Bah Kuhnke att Arkdes ska vara kvar som en egen myndighet, att ha som huvuduppgift att vara nationellt arkitekturmuseum samt att gränsdragningen till andra myndigheter kan komma att ses över. Och nu har de alltså utsett Kieran Long till ny överintendent.

Kieran Long har det snackats om en tid. ArkDes är en av få myndigheter vars chef inte behöver vara svensk medborgare och det lockade antagligen rejält att kunna plocka in en ”stjärna från utlandet”, på gott och ont. Kieran är dock bekant med Sverige då han är tillsammans med en svensk. (Personligen känner jag Kieran enbart genom BBCs grymma serie Restoration Home, där han undersöker och förklarar byggnaders arkitekturhistoria.)

Kieran Long jobbar i dag som Senior curator of contemporary architecture, design and digital på det numera återigen hypade Victoria & Albert Museum i London och skriver också för bland annat Evening Standard och Dezeen. Han har jobbat med Chipperfield på Biennalen 2012 och har två olika tv-serier om arkitektur för BBC och ett antal publikationer i bagaget. Det bådar gott för ArkDes. Någon som kan utställningar – dessutom från ett av världens kanske främsta museum för konst och design – som kan och är intresserad av både sin samtid och sin historia och som förstår vikten av breda kanaler.

Jag tror, och hoppas, att Kieran är ett bra val för ArkDes och kan ge den nystart som myndigheten behöver.

Nu är det alltså bara den där gränsdragningen kvar – det vill säga vad ArkDes ska vara framöver. Blir myndigheten av med -Des och får ett -itekturmuseem igen? Får Boverket – som för övrigt får en ny generaldirektör inom kort – ta över delar av det bitvis geniala och bitvis utskällda och svårhanterade ”mötesplatsuppdraget”? Låt oss hoppas!

P.S. Förutom alla ministrar ovan så pratar vi även med högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) om det akuta behovet av fler utbildningsplatser för arkitekter, folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) om vikten av bra vårdmiljöer och att de hundra (!) miljarder som ska investeras i nya eller ombyggda vårdmiljöer används så klokt som möjligt, med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) om lärmiljöer och med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om ökat träbyggande. Bland annat. D.S.