Nominerade till Villapriset 2017 - Sveriges Arkitekter

Årets nominerade till Sveriges Arkitekters Villapris är fyra hus med olika karaktär. Det är tydligt att beställarnas vilja att skapa en bostad som speglar deras individualitet ger en stark prägel. De fyra villorna ligger på Gotland, i Kungälv och i Stockholmstrakten.

– De fyra projekt som vi nominerat till årets villapris är olika både i fråga om ekonomi och skala, alla har stora kvaliteter och personliga lösningar på bostaden. Dessutom har de mycket skiftande platserna väldigt tydligt bidragit till det arkitektoniska uttrycket , säger juryns ordförande Ulla Alberts, vd för Murman Arkitekter.

Läs hela pressmeddelandet och ladda ned högupplösta bilder här

28 november delas Villapriset ut på Arkitekturgalan på Cirkus, säkra din biljett här

Späckhuggaren

Juryns motivering: Späckhuggaren är en sofistikerad box vid en åker utanför Kungälv. Varje steg, hörn och vinkel väcker nyfikenhet inför nästa. Den bearbetade sektionen med halvplansförskjutningar, genomtänkta utblickar och de visuella kopplingarna mellan våningsplanen erbjuder överraskningar under vandringen genom huset. Sambanden mellan de väl avvägda rummen och proportionerna gör att bitarna faller på plats i detta tredimensionella pussel. Huset refererar i skalan till landsbygdens ekonomibyggnader och enkla detaljer som den gömda avvattningen i knutarna flörtar med timmerladans uttryck. Interiört är det en hög finish på materialbehandlingen och de platsbyggda möblerna. Här finns stora ambitioner på en liten yta och arkitekten knyter ihop det till en avslappnad helhet.

Beställare: Privat
Arkitekt: Bornstein Lyckefors
Team: arkitekter SAR/MSA Andreas Lyckefors, Per Bornstein och arkitekt SAR/MSA Johan Olsson (ansvariga), arkitekt SAR/MSA Emil Lundin, arkitekter MSA Caroline Jokiniemi och Viktor Stansvik samt Monica Warwick och Edvard Nyman, Bornstein Lyckefors och John Rejnäs, Rejnäsvillan

Foto: Bert Leandersson

Foto: Bert Leandersson

Idun-Lee

Juryns motivering: Strax utanför Stockholm ligger denna villa med stark vilja att utforska och pröva nytt. Beställare och arkitekter har tillsammans vågat tro på att man utanför konventionerna kan hitta ett boende som ger mer än i vanliga fall. Den normala planlösningen återfinns: kök och vardagsrum i ett med sovrum på övervåningen, men fokus har legat på mellanrummen och rörelsen genom huset. Arkitekterna experimenterar med funktioner och visuella kopplingar som gör att nya kvaliteter tillkommer. Två motstående trappor ger möjlighet att röra sig mellan våningsplanen på olika sätt och ovanliga funktioner som tvättstuga och bibliotek är tillagda. Kärnan av tegel liksom prefabricerade och platsbyggda träelement i fasad och inredning gör att materialen framträder starkt. Idun-Lee är ett hus rikt på rumsliga och sinnliga upplevelser.

Beställare: Axel von Friesen och Marika Vaccino Andersson
Team: arkitekter SAR/MSA Anton Kolbe och MSA Per Nadén (ansvariga), Andrei Smirnov, Axel von Friesen och Marika Vaccino Andersson

Foto: Per Naden

Foto: Per Naden

Örnberget

Juryns motivering: Högt upp på Älgö i Stockholms inre skärgård är ankomsten regisserad, vi närmar oss huset ovanifrån där det ligger inkilat mellan bergsknallarna, varsamt förankrat mot berget. Husets placering visar på inkänning av platsen där det förstärker tomtens olika rum och kvaliteter. Huset bygger på en idé kring en rörelse som leds genom både landskapet och inne i huset. En central mur bär konceptet och till denna kopplar olika rum i form av träkuber på, vardera med en specifik funktion. Mellan byggnadens adderade trävolymer skapas nya exteriöra rumsligheter som ger ett rikt spel mellan ute och inne. Här kan det pågå många aktiviteter oberoende av varandra. Genomgående har villan en avvägd skala, stark materialitet och fin komposition där lanterninerna gör att varje rum är en upplevelse i sig.

Beställare: Privat
Arkitekt: Petra Gipp Arkitektur
Team: arkitekter MSA Petra Gipp (ansvarig) och Malin Heyman, Emil Bäckström samt Marco Nathanson och Maria Cagnoli, Petra Gipp Arkitektur, landskapsarkitekt MSA Maria Horn, Horn.Uggla och Johan Sandström, Astadien

Foto: Åke Eson Lindman

Foto: Åke Eson Lindman

Byggnad 104

Juryns motivering: I Bungenäs på Norra Gotland ligger Byggnad 104, en sofistikerad om- och tillbyggd bunker i ett långsträckt och kargt stenlandskap. Husets och tomtens bearbetning samtalar fint med platsens historia som militärt övningsfält. Huset är uppdelat i flera mindre enheter som är adderade till varandra. Detta grepp tillsammans med placeringen på tomten gör att huset förefaller lågmält i skala och upplevs utan fysisk barriär vid tomtgräns. Entréer har på håll osynligt skurits ut likt skyttegravar och låga betongmurar skapar en tydlig privat zon i husets närhet. Balansakten mellan utsikt och insikt i ett så öppet landskap har lösts på ett poetiskt sätt med repetitiva vertikala fönsterslitsar som effektivt släpper in dagsljuset. Kopplingen mellan bostadshuset och bunkern upplevs hemlig och förstärks av materialvalen, hanteringen av nya och gamla detaljer och kontrasterna i bearbetningen av den platsgjutna betongen.

Beställare: Privat
Arkitekt: Skälsö arkitekter
Team: arkitekt MSA Erik Gardell, Handläggande arkitekt, arkitekt MSA Mats Håkansson, Medhjälpande arkitekter, arkitekt MSA Joel Phersson, Lisa Ekström, arkitekt MSA Sofia Nyman och Sigrid Nyberg.

Foto: Stefan Bergkvist

Foto: Stefan Bergkvist