Nominerade till Ung Svensk Arkitektur 2017 - Sveriges Arkitekter

Tre projekt har nominerats till tidskriften Arkitekturs pris Ung Svensk Arkitektur, som delas ut på Arkitekturgalan den 28 november. Syftet med priset, som delas ut vartannat år och går till arkitekter under 40 år, är att lyfta fram unga arkitekter i ett viktigt skede av karriären. De tre nominerade projekten finns i Stockhom, Kungälv och på Gotland.

– Tävlande projekt har i år visat en stor bredd, säger Katarina Rundgren, ordförande i juryn för Ung Svensk Arkitektur-priset. Det är tydligt att unga arkitekter och arkitektkontor kan ta sig an projekt som spänner över allt från stadsbyggnadskonst till specialritade kranar. Alla nominerade projekt uppvisar också hur otroligt viktig dialogen mellan arkitekter och beställare har varit för det lyckade resultatet, fortsätter Katarina Rundgren.

Juryn 2017 är:
Björn Ekelund, planerare och arkitekt MS, Warm in the Winter.
Katarina Rundgren, arkitekt SAR/MSA, Testbed Studio.
Gabriella Gustafsson, inredningsarkitekt & Möbeldesigner MFA, TAF arkitektkontor.
Ylva Frid, arkitekt SAR/MSA, Bach arkitekter.

Läs mer om de tre projekten i nummer 7 av tidskriften Arkitektur som utkommer den 3 november och du kan även se en utförlig presentation av de nominerade på arkitektur.se. För pressbilder kontakta Sara Henrikson

Goethe/Cervantes

Foto: Andrea Johnson

Juryns motivering: I det som en gång var en legendarisk restaurang i gamla Klara har två europeiska kulturinstitut slagit samman sina bibliotek. Det nya biblioteket, som nu ligger i gatuplan, fungerar också som foajé till ett välbesökt auditorium med föreläsningar och evenemang. För att lösa den dubbla användningen av lokalen har biblioteksdelen koncentrerats till ena delen av rummet med höga bokhyllor och smala passager mellan dem. Det lämnar resten av rummet fritt för både läsplatser och mingel. Biblioteksdisken dubbelspelar som vinbar och trots sin lilla yta kan lokalen växla mellan en rad skepnader beroende på när och hur den används. Inredningen är byggd av vardagliga material som reglar, linoleum, mdf och valchromat, som förhöjts till finsnickeri genom originell och omsorgsfull detaljering. De enkla materialen skapar en intressant dialog med lokalens mer praktfulla historia. Den labyrintiska skogen av höga bokhyllor gör boksamlingarna till ett inbjudande landskap och sammantaget är alltihop en unik liten pärla; ett nytt publikt rum på en bakgata mitt i Stockholms city.

Beställare: Goethe Institut Schweden
Arkitekt: YR/JZ
Team: arkitekterna SAR/MSA Ylva Rosvall och Joanna Zawieja (ansvariga), YR/JZ, Wiklund Snickeri, Hans Lindkvist, byggprojektledare

Bungenäs, Gotland

Foto: Anna Sundström

Juryns motivering: Det 165 hektar stora området Bungenäs på nordöstra Gotland var tidigare militärt övningsområde. Spåren efter den tiden syns överallt i landskapet. I samband med att försvaret sålde marken, tog Skälsö fram en ambitiös detaljplan och gestaltningsprogram för området. Med en noga utarbetad strategi för husens placering och utformning har 130 tomter för fritids- eller permanentboende passats in i landskapet utan att rubba platsens atmosfär. Tomterna är förlagda så att det går att röra sig fritt i naturmiljön, utan staket eller murar som sätter stopp. Lyx och folkligt kan samexistera. På vissa av tomterna finns bunkrar kvar från militärtiden, som varsamt kan återanvändas på nya sätt. Skälsö har fått flera privata uppdrag på sådana tomter, däribland ”Savannen 12” och ”Byggnad 104”. Där har den suggestiva miljön har tagits om hand med stor kreativitet och husen har ett utförande på en nivå som är ovanlig för Sverige. Det är, kort sagt, riktigt riktigt bra.

Beställare detaljplan: Aktiebolag Bungenäs Kalkbrott
Arkitekt: Skälsö Arkitekter
Team: arkitekterna MSA Erik Gardell, Joel Phersson, Lisa Ekström, Mats Håkansson och Sofia Nyman, samt Sigrid Nyberg. Daniel Heilborn (endast plan).

Foto: Emmy Jonsson

Juryns motivering: Efter tre decennier av allt större förfall hade slutligen tiden sprungit ifrån Volvos semesterby på Lilla Fjellsholmen. På platsen tar nu istället ny bebyggelse form med totalt 60 nya bostadshus med tillhörande båthus inom den ursprungliga detaljplanen. CREAM har ritat planen för området och arbetat fram de tre hustyper som bygger upp hela området. Att uppnå den traditionella västkustbebyggelsens täthet och karaktär har varit målet med gestaltningen – en rejäl utmaning med dagens regelverk och marknadsanpassade byggande. Grundläggning med plintar direkt på berget, träpanel, enkla sadeltaksformer samt öppningar som vänds från grannar och mot utsikt är drag som förs vidare på Fjellsholmen och ger området en trovärdig förankring i miljön och västkustens byggnadstradition. Husen står tätt och på små tomter, utan att för den skull få störande insyn. Det är skickligt.

Beställare: Lilla Fjellsholmen AB
Arkitekt: CREAM Architects
Team: arkitekterna MSA Filip Karlén, Gustav Johansson och Marcus Stark (ansvariga), CREAM arkitekter