Nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2019 - Sveriges Arkitekter

De nominerade till Trafikverkets arkitekturpris visar vilken central roll infrastruktur har i människans vardagsliv. Resecentrum, spårvägsdepå, gatumiljö och trafikplats – alla fyra är skapade med lyhördhet och förståelse för hur människor använder miljöerna.

Priset går till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, hållbarhet samt hänsyn till natur- och kulturvärden. Priset delas ut vartannat år och administreras av Sveriges Arkitekter. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan 10 mars.

Här är de nominerade till Trafikverkets Arkitekturpris 2019:

Angereds resecentrum. Foto: William Gustavsson.

Angereds resecentrum. Foto: William Gustavsson.

Juryns motivering:

Resecentrumets utseende och placering är ett samarbete mellan arkitekten, stadsdelsförvaltningen och den lokala gruppen Unga Stadsutvecklare utifrån en gedigen medborgarprocess. Huset är väl utformat, som en glänsande femsidig ädelsten, ett nav för stadsdelen och de resande.

Projektfakta:
Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor. Ansvarig arkitekt: SAR/MSA Gert Wingårdh. Uppdragsledare: SAR/MSA Jonas Edblad.
Handläggande arkitekt: SAR/MSA Ingrid Alerås. Handläggande ingenjör: Maria Olausson
Beställare: Patrik Hallberg, projektledare Västfastigheter
Konstnärlig utsmyckning: Caroline Bäckman
Projektkostnad: 40M kr


Aga-depån, Lidingö

Aga-depån. Foto: Kasper Dudzik.

Aga-depån. Foto: Kasper Dudzik.

Juryns motivering:

En underhållslokal för spårtrafik som inte bara fått funktion utan också arkitektonisk omsorg. Arkitekterna har kunnat följa med under hela bygget, vilket ger ett mer genomarbetat resultat. De för lokstallar klassiskt valvformade taken berättar om innehållet, här finns det spårvagnar.

Projektfakta:
Arkitekt:
&Rundquist och BBH Arkitektur & Teknik. Ansvariga arkitekter SAR/MSA Henrik Rundquist, &Rundquist och Rolf Nilsson, BBH. Biträdande ansvariga arkitekter SAR/MSA Erik Griffiths, &Rundquist och Danuta Sychut, BBH.
Byggherre: Sara Catoni, Gabriella Burel och Mats Texte (konsult), Trafikförvaltningen, Region Stockholm.
Övriga:
Handläggande arkitekter SAR/MSA Hanna Karasalo och Sven Ahnborg, &Rundquist, handläggande arkitekter SAR/MSA Marit Tandstad och Martin Håkanson samt arkitekt MSA Niina Nieminen, BBH, projektledning med mera: Structor, spår: Ramböll/Atkins, el/tele: Teknoplan, brand med mera: Brandskyddslaget och landskap: White/Tema.
Projektkostnad:
1 050 Mkr.


Området Klarabergsgatan, Stockholm

Området Klarabergsgatan. Foto: Mariana Rantanen.

Området Klarabergsgatan. Foto: Mariana Rantanen.

Juryns motivering:

Klarabergsgatan och anslutande gator är bland de mest välanvända stråken i hela Sverige. Det som tidigare var ett trist bilkaos har förvandlats till en gästvänlig gata med plats för fotgängare, kollektivtrafik och cyklister. Ett starkt gestaltningsgrepp länkar till Sergels torg och platsens kulturarv.

Projektfakta:
Arkitekt: WSP. Underkonsulter: DinellJohansson, Treeline consulting och Liljewall arkitekter. Teknikansvariga landskapsarkitekter LAR/MSA Johanna Brandt, Lovisa Näswall, Ingrid Hellmark och Karl-Johan Tomczak, möbelutformning arkitekt MSA Adam Lind och arkitekt SAR/MSA Kalle Dinell.
Byggherre: Biträdande projektledare Linda Cronebäck och trafikexpert Kristofer Tengliden, trafikkontoret i Stockholms stad.
Övriga: beställarstöd: landskapsarkitekt LAR/MSA Liselott Luhr, Tyréns, landskapsarkitekt LAR/MSA Kristina Menyes och projektledare Håkan Söderlund, trafikkontoret, uppdragsansvarig: brokonstruktör Göran Werme, teknikansvarig gatuprojektör Anders Holmqvist och teknikansvarig trafik Karin Hassner, WSP, el och belysning: Fredrik Alden, Rejlers, belysning Klara Norra Kyrkogata: Martin Kempe, Kempe Ljusdesign, spår och signal: Sweco med flera.
Projektkostnad: 1650 Mkr.


Spillepengens trafikplats, Malmö

Spillepengens trafikplats. Foto: Lars Bendroth.

Spillepengens trafikplats. Foto: Lars Bendroth.

Juryns motivering:

Malmö har fått en värdig och tydlig entré i sin expanderande norra del. Platsen har blivit tryggare för alla trafikslag genom en planskild trafiklösning, efter att tidigare ha varit en rörig skärningspunkt. Nu svingar en elegant bro pendlarna över en stor cirkulationsplats som cyklisterna fått ett eget grönt, kuperat stråk genom.

Arkitekt: Ramboll. Ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Henrik Undeland (gestaltning bro), Ramböll, ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Sjölin (gestaltning landskap), Malmö stad och ansvarig ljusdesigner Johan Moritz, Malmö stad
Byggherre: Conny Ragnarp, Malmö stad.
Övriga: broansvarig Jerry Ahlandsberg och projektering bro/konstruktion Jonas Andersson, Malmö stad, projekteringsansvarig mark Bobby Sild, Reinertsen, platschef markarbeten Joakim Kjellberg och platschef bro/konstruktion Oskar Bruneby, Peab, uppdragsledare gestaltningsprogram Cecilia Orosz, Ramböll samt samordningsansvarig byggledare Björn Ståhle, Hifab. Ansvarig Trafikverket: Torbjörn Sundgren (förstudie), Lars Sätmark (representant genomförande).
Projektkostnad: 265 Mkr.