Nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2017 - Sveriges Arkitekter

När Trafikverket avslöjar de nominerade till sitt arkitekturpris tävlar en motorväg med en hamnterminal och ett resecentrum. Bredden i vad priset belönar är stor – gemensamt är hög kvalitet i utförandet, inklusive detaljerna, och nytänkande kring rörelsemönster. Priset kan gå till Tanumshede, Stockholm eller Ale och delas ut under Arkitekturgalan den 28 november.

– Det känns roligt att lyfta fram de nominerade som verkligen visar hur olika infrastrukturanläggningar kan både bidra och inspirera till samhällsutveckling, säger Anna Lindell, juryns ordförande och landskapsarkitekt på Trafikverket.

Trafikverket har delat ut sitt arkitekturpris sedan 2011 för att lyfta goda exempel på modern infrastruktur. Priset premierar både utformning och hur projektet fungerar – de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion.

Ladda ned hela pressmeddelandet och högupplösta bilder här

Nominerade

E6 genom Världsarvet, sträckan Pålen-Tanumshede

Juryns motivering: I Bohusläns dramatiska sprickdalslandskap sveper E6:an mellan Göteborg och Oslo fram. År 2015 invigdes den sista etappen av motorväg, en åtta kilometer lång och 18,5 meter bred väg placerad mitt i Unescos världsarv Tanums hällsritningar. Projektet visar på mod, kunskap och ödmjukhet inför en utmanande uppgift. En process som säkerställer gestaltningsfrågor över lång tid, i alla led från planläggning till byggskede, ger resultat i form av ett föredömligt ”väghantverk” där kvalitetsnivån är genomgående hög och helhet och detaljer håller ihop.

Beställare: Trafikverket genom Håkan Wennerström
Team arkitektur: landskapsarkitekt MSA Josefina Lenning (ansvarig) och Rune Andersson, Trafikverket, landskapsarkitekt LAR/MSA Katharina Nyström, arkitekt MSA Stephan Schumpp och Hans Wiktorsson, Ramböll, arkitekt SAR/MSA Staffan Rossing, RAK arkitektur, Aleka Karageorgopoulos, Vitlycke museum samt Henrik Nilsson, Skanska

Värtaterminalen i Stockholm

Juryns motivering: Hamn och stad i samverkan är terminalens stadsbyggnadsmässiga och sociala utgångspunkt. Att resenärsflödet till och från färjetrafiken blir en del av stadens liv kan förverkligas när en ny stadsdel i Stockholm dockas till. I ett för färjeresenären enkelt ordnat rörelsemönster erbjuds också stadens invånare att hänga med till hamnens dynamik – från kvartersmiljö till hamn uppstår kvaliteter för alla. Taket med torg och park som ett stiliserat skärgårdslandskap i nivå med stadens golv kröner terminalbyggnadens klara linjära rum för incheckning, väntan och ankomst. Allt sker i en nutida nyttobyggnad i hamnmiljö med robust uttryck i material och synliga konstruktioner.

Beställare: Stockholms Hamnar genom Per Ling-Vannerus och Annica Sveholm
Arkitekt: C.F. Møller
Team: arkitekt SAR/MSA Mårten Leringe och arkitekt Mads Mandrup Hansen (ansvariga), arkitekter SAR/MSA Åsa Esseen Wiking, Elsa Wifstrand och Katarina Klosterborg samt Micaela Eklund, C.F. Møller, landskapsarkitekt LAR/MSA Åsa Drougge, Nivå Landskapsarkitektur, Niklas Ödmann, Black Ljusdesign, Nicklas Erdhage, Stockholms Hamnar, Håkan Dahlberg och Mikael Gustafsson, In3prenör

Älvängens station, Ale kommun

Älvängens station är en av Alependelns fem stationer mellan Göteborg och Trollhättan, utformade med ett samlat konceptuellt helhetsgrepp. Älvängens station har en tydlig stadsutvecklingspotential. Vitaliseringen av stationsområdet till en social knutpunkt är ett strategiskt smart grepp som ger stora kvalitetsvinster. Resecentrum, lokalt bibliotek, väntområde, cykelparkering och torg blir konkreta exempel på de möjligheter ett stationsutvecklingsprojekt ger i form av högre tillgänglighet och nytt vardagsliv. Utformning av både station, plattform och kringliggande ytor har setts som en helhet och ett gestaltningsprogram har styrt utformningen sedan 2012.

Beställare: Västtrafik genom Stefan Ekman
Arkitekt: Frenning & Sjögren Arkitekter
Team: arkitekt SIR/MSA Per-Olof Frenning (ansvarig), arkitekter SAR/MSA Oskar Edforss och Linda Hansson samt Jan Wunsch, Frenning & Sjögren Arkitekter, arkitekt SAR/MSA Peter Erséus (koncept för pendeltågstationer), Lars-Erik Pedersén, Västtrafik, Per-Anders Andersson och Lennart Bengtsson, Atkins, Tommy Gustafsson och Daniel Ryberg, ELK, Annika Lind, Ramböll, Andreas D’Arenzio, Peab och Niklas Forsmoo, NCC.

Har du frågor om Trafikverkets arkitekturpris? Kontakta Anna Lindell, landskapsarkitekt på Trafikverket.