Nominerade till Sienapriset 2017 - Sveriges Arkitekter

Årets nominerade

Vad har en skog gemensamt med ett resecentrum, ett nydanat torg och en ombyggd park? Alla fyra har skapats av landskapsarkitekter för att ge största möjliga nöje och nytta åt användarna. Och alla fyra – strandskogen Arninge Ullna i Täby, Brotorget i Bollnäs samt Flatåsparken och Stenpiren i Göteborg – är nominerade till Sienapriset 2017 för årets bästa utemiljö. Vilken av de fyra utemiljöerna som vinner avslöjas på Arkitekturgalan den 28 november!

Läs hela pressmeddelandet och ladda ned högupplösta bilder här

Strandskogen Arninge Ullna

Foto: Topia landskapsarkitekter

Juryns motivering:
Strandskogen Arninge Ullna är en otillgänglig och ekologiskt komplex natur och samtidigt en del av ett stadsutvecklingsprojekt i Täby. Genom ett träffsäkert gestaltningsgrepp blir den svårnådda stranden tillgänglig för allmänheten. Alsumpskogens kvaliteter står i fokus och visar ett nytt förhållningsätt till vad en stadsdelspark kan vara! Gångbryggor av obehandlat trä zick-zackar sig fram i skogen, viker av och erbjuder utsiktsplatser över vattnet. Spångens riktningsförändring accentueras av en knallgul durkplåt som spelar med solljuset som silar ner mellan alarna och skapar en sublim upplevelse. Ljussättningen tillför ytterligare en dimension, skogens scenografi förstärks och haikudikterna av Tomas Tranströmer utskurna i corténplåt framträder. Med poetisk känslighet och få element tar arkitekterna tillvara platsens möjligheter och skapar en rik upplevelse.

Landskapsarkitekt: Topia landskapsarkitekter genom ansvariga landskapsarkitekter LAR/MSA Martha Hedin och Håkan Johnsson samt landskapsarkitekt MDL Allan Habekost-Jensen. Medverkande landskapsarkitekter LAR/MSA Katja Andersson Teleman och Elisabeth Rågdahl
Övriga medverkande: Martin Kempe, Kempe Ljusdesign och Dick Sköld, Sveab
Beställare: Täby kommun genom landskapsarkitekt MSA Christina Reje Ramberg
Program: Stadsdelspark
Genomförandetid: Program och projektering 2011–2013, byggår 2013–2014
Adress: Ullna Allé, Täby

Stenpiren resecentrum

Foto: Nils-Olof Sjöden

Juryns motivering:
Stenpirens resecentrum är en ny knutpunkt i Göteborg. Här passerar 15 000 människor varje dygn med färja, buss, spårvagn, cykel eller till fots. En bred och lång stenmatta i svart och grå granit är ett samlande grepp som tar tag i staden och visuellt och fysiskt leder ner till färjeläget. Mattan tydliggör Stenpirens längd och övergången mellan den befintliga kajen och den nya platsen. Riktningen förstärks av belysningsmaster som för tankarna till hamnverksamhet. Det generösa flytbryggssystemet i trä kan följa älvens rörelser men är tryggt förankrad i den solida stenkajen. Omsorg återfinns i minsta detalj, stenarnas riktning, kulörer, träets behandling, skruvarnas infästning – inget är lämnat åt slumpen. En svår stadsbyggnadsuppgift har fått en skicklig och elegant lösning som är självklar på platsen och Göteborg har fått ett nytt attraktivt stadsrum.

Landskapsarkitekt: Sweco Architects genom ansvarig arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA Henrik Fogelklou
Handläggande landskapsarkitekt LAR/MSA Hanna Hjalmarsson och landskapsarkitekt MSA Hanna Gustafsson samt byggnadsingenjör Marcus Isaksson
Medverkande landskapsarkitekter LAR/MSA Maria Modin och Urban Rickardsson samt arkitekt SAR/MSA Malin Mirsch
Terminalbyggnad och hållplatsutrustning: Pekka Läppenen, Sweco Architects
Beställare: Göteborgs stads trafikkontor, projektledare Per Olsson (2010–12/13) och Linda Leman (2012/13–16)
Färdigställt: 2016

Brotorget

Foto: Alex Giacomini

Juryns motivering:
Med ett lätt handlag har Bollnäs fått ett nytt torg som präglas av såväl dåtid som samtid. Gestaltningskonceptet är grundad i bygden och i hantverkstraditionen. Beläggningens mönster är inspirerat av textilmönster från Bollnäs, scenen har ladans faluröda färg och formen inspirerad av Hälsinglands böljande berg. Bakom den står ljusa björkar ramar som fond. Ytan för lek är fint infogad och ett välkommet inslag för både stora och små, där ett livligt vattenspel är rolig att leka i och vacker att se på. Intill är en grupp klarröda pinnstolar och tillhörande bord placerade längs med torgets ena långsida, och förstärker det hemtrevliga anslaget. Över detta hänger röda armaturer som för tankarna till folkpark och dansbana. Torget är ett föredömligt exempel på när en mindre stad vågar ta ut svängarna och skapa en mötesplats som inte är som andra.

Landskapsarkitekt: Karavan landskapsarkitekter genom ansvariga landskapsarkitekter LAR/MSA, Åsa Ehn Hillberg, Karin Danielsson och Kristina Ehrstedt
Handläggare: landskapsarkitekt LAR/MSA Henrik Thuring och landskapsarkitekt LAR/MSA Johanna Andersson
Medverkande: landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Johansson
Arkitekt, scen: Marge Arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Pye Aurell Ehrström
Formgivare möbler och belysning: Thomas Bernstrand
Övriga medverkande: Anders Hanson, Rejlers, Lena Hildeman, Bjerking och Thomas Fover, Structor
Beställare/byggherre: Bollnäs kommun genom stadsarkitekt, arkitekt MSA Bashir Hajo
Tidsperiod för utförande: första pris i inbjuden tävling 2012, invigning september 2016

Flatås park

Foto: Ulf Celander

Juryns motivering:
Då städerna breder ut sig och befintliga områden förtätas ställer det nya krav på det offentliga rummet. Flatås park i Göteborg är ett fint svar på en aktuell fråga. Den nya utformningen har utgått från existerande trädrader som tillsammans med långa parksoffor, integrerade i spaljéer och pergola, ramar in parken samt skapar stomme, rum och rytm. Den södra delen har en lugnare karaktär med generösa sittbänkar, vackra perennplanteringar och större sammanhängande gräsytor. Centralt i parken ligger en rymlig lekplats som inspirerar till aktivitet. På den gjutna betongkantstenen kan man sitta, balansera eller kanske skejta och gräskullarnas topografi inbjuder både till spring och goda sollägen. Gestaltningen präglas av tanken om samanvändning och multifunktion och blev direkt en populär och välanvänd mötesplats i området.

Landskapsarkitekt: 02landskap arkitektkontor, genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Ulrika Gunnman, landskapsarkitekter LAR/MSA My Lekberg Hellström och Sabina Richter.
Handläggande landskapsarkitekt: LAR/MSA Lisa Lindgren
Medverkande landskapsarkitekter: Landskapsarkitekt LAR/MSA Emelie Melin, Landskapsarkitekt LAR/MSA Linda Fagerström samt, landskapsarkitek MSA Carl Hillinge och landskapsarkitek MSA Johanna Zetterlund
Beställare: Göteborgs stad park- och naturförvaltningen, stadsträdgårdsmästare, landskapsarkitekt LAR/MSA Helena Bjarnegård och projektledare Oskar Hägg
Program: Stadsdelspark
Färdigställd: 2017
Adress: Svängrumsgatan, Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning