Nominerade till Sienapriset 2015 - Sveriges Arkitekter

Sienapriset har delats ut sedan 1987 för att främja god utemiljö. Till årets pris är fyra objekt nominerade – ett parktorg i Norrköping som ger ett nytt stråk genom staden, ett torg i Eskilstuna som skapar möjligheter för trygga aktiviteter och möten, ett taklandskap i Stockholm som svarar på utmaningen om att bygga gröna, täta städer samt slutligen en park i Umeå som ger stadsplanen en värdig avslutning mot älven.

Hörsalsparken i Norrköping

horsalsparken_foto_peter_holgersson

Hörsalsparken i Norrköping. Foto: Peter Holgersson

Landskapsarkitekt: AQ Arkitekter. Ansvarig arkitekt: Joakim Malmquist
Byggherre: Norrköping kommun

Juryns motivering
Med nya Hörsalsparken har en av stadens centrala platser åter integrerats i stadsväven. Projektet spänner mellan stadsbyggnad, konst och biologisk mångfald. Besökarna rör sig i nya mönster efter att två byggnader rivits och en trappa har anlagts. Trappan är både en del av det nya stråket och en plats för vistelse. Materialhanteringen är pedagogisk, vågad och utförd med stor precision. Vatten skapar en ljudkuliss mot trafikbullret, och landskapsarkitekten har på ett effektfullt sätt lyft fram platsens historia genom att synliggöra kyrkogårdsmuren. Gångrörelser leds varsamt diagonalt över platsen genom rader av perenner som på ett intrikat vis smälter samman till blommande fält. Här finns även hotell för insekter som kan pollinera blommorna.

Objekt: Parktorg
Var: Norrköping
Användning: Nytt stråk genom staden, mötesplats, vistelseyta att stanna till på.
Bakgrund: Tidigare ett slutet torg med stora sociala problem och gamla träd i dålig kondition. Ingår som ett led i en större stadsomvandling som syftar till att knyta ihop parken med viktiga handelsstråk.
När: 2015


 

Fristadstorget i Eskilstuna

Fristadstorget_foto_goran_jonsson_fixad

Fristadstorget i Eskilstuna. Foto: Göran Jonsson

Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson
Byggherre: Eskilstuna kommun

Juryns motivering
Torget har formats utifrån en stor förståelse för livet i staden. De många människor som rör sig över torget och det faktum att många väljer att stanna, visar att idén att skapa en mångfald av möjligheter för rörelse och vistelse fungerar. Cyklande barn vittnar om att platsen är trygg. Den har bevarats stor och öppen men samtidigt delats upp i ett antal mindre rum. Här finns väl tilltagna sittplatser av många olika slag. En vattenspegel intill en upphöjd grässlänt blir en rogivande plats. Scenen och den stora öppna ytan bereder möjlighet till aktivitet både vardag och fest. Torgets funktioner är väl genomtänkta och landskapsarkitekten har gjort smarta val som skapar aktivitet även på potentiella baksidor. Fristadstorget är en plats för alla.

Objekt: Torg
Var: Eskilstuna
Användning: Vistelse: vänta, fika, umgås, passera och mötas. Tillfälliga arrangemang.
Bakgrund: Fristadstorget var tidigare ett slitet, otillgängligt och otryggt torg. Efter mycket dialog har kommunen byggt om torget som ingår i en större upprustning av Eskilstuna centrum.
När: 2014


 

Taklandskap på Sveavägen

Exopark, Johan Paju Fojab

Taklandskap Stockholm. Foto: Åke E:son Lindman

Landskapsarkitekt: Fojab Arkitekter. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Johan Paju
Byggherre: Diligentia

Juryns motivering
Ovanpå en kontorsbyggnad på Sveavägen blir drömmen om takträdgården ett av svaren på utmaningen om att bygga gröna täta städer. Med stor vilja, och en förmåga att vända utmaningar till kvaliteter och möjligheter, har landskapsarkitekt och beställare lyckats forma taket till en spännande, nutida mötesplats för allmänheten. Gestaltningen är avspänd, men ambitiös. Ett både enkelt och komplext ribbverk tar besökaren på en promenad runt platsen samtidigt som det håller människor på behörigt avstånd från kanten, silar vinden och skapar fantastiska utblickar över den omgivande staden. Takytan utanför ribbverket är täckt av låga och torktåliga växter som ska utvecklas över tid. De förstärker upplevelsen och bidrar till stadens biologiska mångfald.

Objekt: Taklandskap
Var: Stockholm
Användning: Mötesplats, utsiktsplats.
Bakgrund: Uppgiften var att skapa ett sedumtak på fastighetens tak, resultatet blev en nyskapande offentlig mötesplats.
När: 2015


 

Rådhusparken i Umeå

radhusparken_foto_anna_flatholm_2

Landskapsarkitekt: Ramböll Landskap och Plan. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt LAR/MSA Ulf Nordfjell
Byggherre: Umeå kommun

Juryns motivering
Den klassiska Rådhusparken, en viktig del i Umeås stadsplan, har efter snart ett sekel av bildominans nu fått en värdig avslutning mot älven. Parken möter med en egen identitet kulturhuset Väven utan att underordna sig byggnaden. Istället lyfts både byggnad och park genom ett släktskap i formspråk och färgsättning. Parkens intima karaktär och höga detaljeringsgrad bildar även en intressant kontrast till omgivande stadsmiljö. Färgsättning och materialval i beläggning och växtmaterial har ett norrländskt uttryck. Landskapsarkitektens signum är tydligt, men parken är samtidigt anpassad till platsen och har redan tagits i besittning av Umeborna. I en sekvens av parker längs älven med olika uttryck kommer Rådhusparken att vara den centrala pärlan.

Objekt: Park
Var: Umeå
Användning: Njuta av utsikten över älvrummet från sittplatserna på bryggan på promenaden längs älven.
Bakgrund: Del i kommunens strategi att tillgängliggöra och förädla staden närmast älven mellan broarna.
När: 2014


 

Juryn 2015 består av landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Sjölin, landskapsarkitekt MSA Gustav Jarlöv, landskapsarkitekt MSA Helena Bjarnegård, Jan Lang, Starka Betong och Erik Simonsen, Betongindustrierna.

Vill du veta mer? Kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-1367733. Bilderna är högupplösta; går att förstora och laddas ner genom att klicka på dem. De får användas i redaktionella sammanhang med angivande av upphovsman.