Nominerade till Kasper Salin-priset 2017 - Sveriges Arkitekter

Årets nominerade till Kasper Salin-priset är samtliga hus som skapar mervärde i sin omgivning, antingen en ny eller förbättrad funktion eller startskott för nya stadsdelar. Förutom det präglas de nominerade husen av hög kvalitet i idé och utförande. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 28 november.
– De nominerade visar, var och en i sin skala och med delvis helt olika förutsättningar, resultatet av riktigt bra arkitektarbete. De ger inspirerande och precisa svar på funktionella krav, tekniska lösningar och gestaltning oavsett arkitektonisk inriktning. Detta talar för att byggnaderna kommer att stå länge och därmed bli verkligt hållbara, säger juryns ordförande Bolle Tham.

Kasper Salin-priset för årets bästa byggnad är landets äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris. Det har delats ut sedan 1962 av Sveriges Arkitekter (och dess föregångare SAR) och priset går till byggnaden. I juryn ingår erfarna och välrenommerade arkitekter som gör en gedigen research och undersöker varje hus på plats. Årets pris delas ut på Arkitekturgalan den 28 november på Cirkus i Stockholm.

Läs hela pressmeddelandet och ladda ned högupplösta bilder

Jurymedlemmar 2017:
Bolle Tham, arkitekt SAR/MSA
Ewa Westermark, arkitekt SAR/MSA
Monica von Schmalensee, arkitekt SAR/MSA
Thomas Sandell, arkitekt SIR/MSA SAR/MSA
Sekreterare: Tove Dumon Wallsten

Årets nominerade

Trädgårdarna, Örebro

Foto: Johan Fowelin

Juryns motivering: Invid Boglundsängen, i utkanten av Örebro, tar projektet ett urbant och robust första grepp i en oviss framtida stadsutveckling. Ut mot det omgivande landskapet bildar byggnaden en sluten volym med identitetsskapande gavelmotiv. Den invändiga strukturen är tydlig: öppna rum för social samvaro, ordnade kring ett antal välstuderade, grönskande atriumgårdar, erbjuder överblickbarhet och trygghet. Huvudentrén har samordnad godsmottagning och en delvis publik restaurang, ett medvetet grepp av arkitekten för att lyfta fram vardagliga händelser som ett berikande inslag i tillvaron för de boende. Planens tydliga axlar med vyer och ljus från gårdarna och koppling vidare ut i landskapet är omsorgsfullt utformade. Sekvensen av rum tillåter olika grader av gemenskap och avskildhet. Projektet som helhet visar en inlevelsefull och skicklig utformning som tar utgångspunkt i de olika skalor och sociala strukturer som behöver stödjas för att uppnå en värdig boende- och vårdmiljö.

Arkitekt: Marge Arkitekter, genom ansvariga arkitekter SAR/MSA, Susanne Ramel, Linda Björn och Katarina Grundsell
Medverkande arkitekter: SAR/MSA Moa Wendt, Frida Bengtsson, Johanna Karlsson, Magnus Svensson, Jennie Enwall, Eli Nurbo, Johanne Vestergaard, Selma U Johansson, Ethem Erdogan och arkitekt MSA James Ford samt Simon E Hinnerud och Dennis Eriksson, arkitekt MSA Anna Pang, Pang Arkitekter samt landskapsarkitekter LAR/MSA Alf Orvesten och Marta Wännman och landskapsarkitekt MSA Lina Andersson, Land Arkitektur
Beställare: Örebro kommun genom Marie Villman/Skanska Sverige genom Thorbjörn Lidvall
Program: Vård och omsorgsboende
Byggår: 2016 (etapp 1) 2017 (etapp 2)
Adress: Hedengatan/Vivallaringen, Örebro

Skissernas Museum, Lund

Foto: Åke E:son Lindman

Juryns motivering: Som en del av Lunds universitetet invid Universitetsbibliotekets park har Skissernas museum vuxit fram i sex etapper sedan 1934. Den senaste tillbyggnaden, i form av en ny entré och restaurang, ökar tillgängligheten och öppnar museets interiör mot parken samt ordnar funktioner och publika flöden inom en ny, till synes självklar, helhet. Tillbyggnaden både synliggör historiens årsringar och bildar ett tillägg till tidigare om- och tillbyggnader. Två volymer – en hög entré och en lägre restaurang – utvändigt klädda av skivor i rosttrögt stål, möter omgivande tegelarkitektur. Stora, fritt placerade fönster ökar kontakten både med museets äldre delar och med parken. Subtilt balanserad detaljering och materialbehandling i alla delar bidrar till ett intryck av såväl lätthet som hög kvalitet i genomförandet.

Arkitekt: Elding Oscarson genom ansvariga arkitekter SAR/MSA Jonas Elding och Johan Oscarson
Medverkande arkitekter: SAR/MSA Tristan Zelic, Matthias Salaets och Gustaf Karlsson samt Yuko Maki och Paolo Migliori, Elding Oscarson
Övriga medverkande: Patrick Amsellem, Skissernas museum, Laine Montelin, Tyréns, Jörgen Hagö, Hagö Konsult, Fredrik Pernmatt, Ramböll och David Tonegran, Bricon
Beställare: Statens Fastighetsverk genom Maria Nordh
Program: Tillbyggnad till Skissernas museum, entrébyggnad och samlingssal
Byggår: 2017
Adress: Finngatan, Lund

Landamäreskolan, Göteborg

Foto: Åke E:son Lindman

Juryns motivering: Med utgångspunkt i devisen att alla elever är unika och har rätt att bli sedda i skolan, har Nya Landamäreskolan givits en särpräglad form och slingrar sig genom terrängen. Den till synes överraskande formen följer naturligt tomtens topografi och skapar välutnyttjade rum såväl ute som inne. Platsens talldungar har inspirerat till användande av trä som ett genomgående material, lätt att forma och tåligt som ytskikt. Skolan ger området mervärde genom lokaler som kan samutnyttjas, av eleverna dagtid och som samlingsplats för kvarteret på kvällen. Planformen generar en enkel ordning, utan varken korridorer eller helt fyrkantiga rum. Klassrummen är ordnade runt grupprum och innergårdar, transparens och öppenhet är ledord. Med enkla medel och en stark vilja har beställare och arkitekt i tätt och konsekvent arbete med såväl program som gestaltning skapat en lekfull skola med starkt eget uttryck. Här verkar pedagogik och byggnad i samklang och utmanar traditionella skolmiljöer.

Arkitekt: Wahlström & Steijner Arkitekter, genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Jürgen Wahlström
Övriga medverkande: landskapsarkitekt LAR/MSA Lars-Åke Adolfsson, Landskapsgruppen, Joakim Pantzar, Stiba och Mikael Hallberg, Tuve Bygg
Beställare: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen genom Charlotte Odbratt
Program: Ny Skolbyggnad för elever i årskurs F- 3
Byggår: 2016
Adress: Länsmansgården, Göteborg

Bruksgården, Höganäs

Foto: Jens Markus Lindhe

Juryns motivering: År 2009 bestämde sig Lindéngruppen för att behålla sitt huvudkontor i Höganäs och dels renovera Bruksgården, dels uppföra en tillbyggnad för att satsa långsiktigt på både ort, företag och byggnad. Byggherren ville skapa ett möte mellan historia och samtid, mellan arkitektur och konst, trots tekniska och antikvariska utmaningar. Det äldre huset har fått generöst smakfulla rum för arbete och möten. En ny flygel med en serie väl utformade rum väver in omgivningen och skapar plats åt den konst som är en vital del av Lindéngruppens identitet. Flygelns fasad är ett väl utfört murverk – ett svar på ortens tradition och historia. Tillbyggnaden har en stark egen gestalt med vackra och ljusfyllda rum, i en byggnad i betong och tegel. Dess strama volym är utsökt genomförd i minsta detalj med en hög nivå i materialutförande och hantverk.

Arkitekt: Petra Gipp arkitektur genom ansvarig arkitekt MSA Petra Gipp
Medverkande arkitekter: SAR/MSA Jonas Hesse, Maria Videgård, Kalle Hjalmarsson och arkitekt MSA Malin Heyman samt Maria Cagnoli, Marco Nathansohn och Francesca Sbaffi
Övriga medverkande: ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Ulf Nordfjell och Tiina Henning Wademeier, Ramböll, Ingvar Ekholm, Paragon, Göran Peterson, VVS-byrån Göran Peterson, Åke Larsson, Tyréns, Rickard Klener, A-konsult, Lennart Nilsson, LN Akustikmiljö, Håkan P Andersson, Lennart Ivarsson och Göran Lindqvist, HA Bygg
Beställare: Lindéngruppen, genom Jenny Lindén Urnes
Program: Om och tillbyggnad, Huvudkontor för Lindéngruppen
Byggår: 2017
Adress: Höganäs